מטה יהודה דלג >>
גודל טקסט: שלום, אורח התחברות לאתר הרשמה לאתר
תוכן

ארכיון חדשות

25/06/2017: הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר 151-0405290 שכונת מבוא-ביתר א' שינוי מס' 1 לתכנית מי/873
18/06/2017: הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבנייה תשכ"ה 1965 בצור הדסה
18/06/2017: הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבנייה תשכ"ה 1965 באבן ספיר
15/06/2017: הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבנייה תשכ"ה 1965 בכפר אוריה
04/06/2017: הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבנייה תשכ"ה 1965 בגיזו
06/06/2017: משרדי הוועדה ייסגרו בתאריכים 26.6.17-29.6.17
06/06/2017: אי הגשת בקשות למידע בתאריכים 4.6.17-26.6.17
04/06/2017: הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבנייה תשכ"ה 1965 בישעי
14/05/2017: הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבנייה תשכ"ה 1965 באביעזר
14/05/2017: הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבנייה תשכ"ה 1965 בקשה להיתר להריסת חריגות בניה בלוזית
14/05/2017: הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבנייה תשכ"ה 1965 בלוזית
14/05/2017: הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבנייה תשכ"ה 1965 במוצא
14/05/2017: הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבנייה תשכ"ה 1965 בצלפון
14/05/2017: הודעה לפי סעיף 941 לחוק התכנון והבנייה תשכ"ה 9191 במבוא ביתר
14/05/2017: הודעה לפי סעיף 941 לחוק התכנון והבנייה תשכ"ה 9191 בנחושה
04/06/2017: הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבנייה תשכ"ה 1965
25/06/2017: הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מתאר מקומית מס' 151-0065912 נווה מיכאל חלוקה מחדש של מגרשים
18/04/2017: הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מתאר מקומית מס' 151-0072199 מק/601/ג קיבוץ נחשון הסדרת ייעודים
26/02/2017: הודעה בדבר הפקדת תכנית מספר 151-0343921 איחוד וחלוקה מחדש, של מתחם מבני חינוך וציבור במושב בית זית
26/02/2017: אישור תכנית מספר 151-0371526 שינוי קווי בנין במגרשים 60 ו-61 באזור התעשייה הר-טוב א
22/12/2016: טיפול בנושאי הרישוי
25/06/2017: הודעה בדבר אישור שינוי מתאר מקומית מספר 151-0241281 מי/777/י מושב אורה גבולות בין משקים ומעבר ציבורי
14/11/2016: הודעה על שינוי שלביות - תוכנית מי/ 876 לפי סעיף 145 לחוק התכנון והבניה
25/06/2017: הודעה בדבר אישור תכנית מספר 151-0192112 מושב נחם הסדרת גבולות ומגרשים מק/603/ד
22/09/2016: הודעה בדבר הפקדת תכנית 151-0371526 שינוי קווי בניין במגרשים 60 ו-61 באזור תעשיה הר טוב א
05/09/2016: הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס':151-0162982 שם התכנית:מתקני הספקת מים נוחם
18/08/2016: תושבים יקרים ! ביום חמישי 25.8.2016 וביום שני 29.8.2016 לא תתקיים קבלת קהל במשרדי הוועדה עמכם ה
09/08/2016: הבהרה לאור ריבוי טעויות בפניות לעובדי הוועדה לבניין ערים
07/08/2016: הודעה בדבר אישור תכנית מספר 151-0304873 שינוי קווי בניין במושב בית נקופה 103 והוראות לשימור מבנה קיי
16/07/2016: הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מספר 151-0101394 שם התוכנית: בריכת שדות מיכה -מקורות
26/06/2016: הודעה בדבר הפקדת תכנית מס' 151-0072199
26/06/2016: הודעה בדבר אישור תכנית מס' 151-0150912
22/06/2016: הודעה בדבר הפקדת תכנית מספר 151-0224147
22/06/2016: הודעה בדבר הפקדת תכנית מס' 151-0224162
22/06/2016: "הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מספר 151-0241281
10/04/2016: מחר יתקיימו עיצומים בועדה המקומית מטה יהודה
14/12/2015: הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מספר 151-6139700 שם התוכנית: מי/756/ו/1 זיקת הנאה לפרחי ההר
09/12/2015: הודעה בדבר הפקדת תכנית מספר 151-0192112 מושב נחם הסדרת גבולות ומגרשים
30/11/2015: הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מתאר מקומית מספר 151-0065953 שם התוכנית: קיבוץ נתיב הל"ה-החלפת שטח
30/11/2015: הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מתאר מקומית מספר 151-5595650 שם התוכנית: קיבוץ נתיב הל"ה-החלפת שט
25/06/2017: הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מתאר מקומית מספר 151-5595650 שם התוכנית: קיבוץ נתיב הל"ה-החלפת שט
28/10/2015: הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מספר 151-6139700 שם התוכנית: מי/756/ו/1 זיקת הנאה לפרחי ההר
13/10/2015: הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מספר 151-8084030 שם התוכנית: שינוי קווי בניין במושב בית נקופה 180 והור
26/07/2015: הודעה בדבר הפקדת תכנית מס' 151-0102394 בריכת שדות מיכה- מקורות
11/05/2015: הודעה בדבר הכנת תשריט חלוקה מספר תשר"ח/520/ט/1- תשריט חלוקה במגרשים 112 ו-316 בצור הדסה הר סנסן
10/05/2015: הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 151-0185827 תחנת דלק באזור תעשיה אשתאול
11/03/2015: הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 151-0171926 מק/544/ב/2/ 1 מושב גבעת ישעיהו הסדרת גבולות בין מ
09/02/2015: הודעה בדבר הפקדת תכנית מס' 151-0171926 גבעת ישעיהו שינוי גבול בין מגרש 42 לשטח למבנים ומוסדות
04/02/2015: הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' 151-0070417 הפרדת מגרש מנחלה נס הרים 28
13/01/2015: הודעה בדבר אישור תכנית מס' 151-0202101 מק/278/ג' –שינוי קווי בניה במושב מטע משק 17
04/01/2015: הודעה בדבר הפקדת תכנית מס' 151-0063297 מושב גפן חלוקת מגרש חקלאי ושינוי קווי בניה במשק 7
04/01/2015: הודעה בדבר הפקדת תכנית מס' 151-0230169 מק572ג' הקמת מתקן סניקה לביוב במושב לוזית
29/12/2014: הודעה בדבר תיקון טעות סופר בתכנית לתשתית לאומית מס' 27 224-227 הפרדה מפלסית בית שמש צרעה
11/12/2014: הפקדת תכנית מס' 151-0065912 מק/444/ג' - מושב רוגלית שינוי גבולות בין מגרשים
01/12/2014: הודעה בדבר הפקדת תכנית מס' 151-0185827 מק/350/י/2 תחנת דלק באזור התעשייה אשתאול
25/11/2014: הודעה בדבר אישור תכנית 151-0116145 מק/771/א/2 צור הדסה הר כתרון ניוד זכויות בין חלקות 54,55
25/11/2014: הועדה בדבר אישור תכנית 151-0096818 מק/520/א/2 שינוי קו בניין מגרש 220 בצור הדסה
18/11/2014: הודעה בדבר הפקדת תכנית מספר 151-0065953 מק/684/ד קיבוץ נתיב הל"ה איחוד וחלוקה
10/09/2014: הודעה בדבר הפקדת תכנית מס' 151-0171926 – גבעת ישעיהו שינויי גבולות בין מגרש 42 למגרש למוסדות ציבור
04/09/2014: הודעה בדבר פרסום הפקדת תכנית 151-0202101 הסדרת קווי בניה עפ"י מבנים קיימים בנחלה מטע משק 17
17/08/2014: הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס' 151-0053751 מורדות ארנונה
17/08/2014: הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית 151-1173500 מוקד יער-פארק ארה"ב
28/07/2014: "הודעה בדבר פרסום הפקדת תכנית מס' 101-0202101, מק/278/ג' שינוי קווי בניה מושב מטע משק
28/05/2014: הודעה בדבר אישור 151-0108076 מק/511/ט' חילופי שטחים והסדרה בין מבני ציבור לשטח מגורים
28/05/2014: הודעה בדבר אישור תכנית מס' 151-0128967 מק/520/א/1 צור הדסה מגרש 227
28/05/2014: פרסום לוחות זכויות בגושי רישום הר-טוב נחם
28/05/2014: הודעה בדבר הפקדת תכנית מס' 101-0056739 מק/500/ט' נטף איחוד וחלוקה של מגרש 6
25/03/2014: הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מספר 151-0149690 מבוא ביתר שינוי גבולות מגרש 71
17/03/2014: הודעה בדבר אישור תכנית 101-0056630 צור הדסה שינויים במגרש 1553
27/02/2014: הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר 151-0173500 מוקד יער פארק ארה"ב
27/02/2014: הודעה בדבר אישור תכנית מתאר 151-0053397 תחנת דלק בכניסה למושב תרום
27/02/2014: הודעה בדבר אישור תכנית 151-0065656 660/ט' גבעת יערים מגרש 301 שינוי קווי בניין
08/02/2014: הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מי/770/יד טל שחר הפרדת מגרש מנחלה 49
05/12/2013: הודעה בדבר פרסום לאישור תכנית מספר מי/198/ב1- אזור מגרשי מגורים ברחוב הערבה בבר גיורא
24/11/2013: הודעה בדבר הפקדת שינוי לתכנית מתאר מקומית מספר 151-0133256 קיבוץ צרעה קביעת קווי בניין והוראות בינוי
06/11/2013: הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר 151-0096818 צור הדסה מגרש 220 שינוי קו בניין צדדי
23/10/2013: הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 151-0149690 מבוא ביתר 71 שינוי גבולות בין מגרש מגורים לשטח פרטי פתוח
22/10/2013: הודעה בדבר פרסם לאישור תכנית מי/מק/308/ח' בית נקופה שינוי קווי בניה במשק 14
11/10/2013: הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 151-0116145 שינוי בהוראות בינוי צור הדסה הר כתרון חלקות 54,55
06/10/2013: אישור תכנית מי/מק/928/א' מוצא עלית חלקה 26-27
15/12/2012: הפקדת תכנית מי/מק/308/ח בית נקופה
שפת האתר
מקריא כעת. ביטול הקראה אוטומטית
לחץ על המתג התחתון להפעלה או כיבוי של ההקראה הקולית פתיחת הגדרות הקראה קולית

קול הקראה:

סיוון גלעד

מהירות הקראה:

איטי רגיל מהיר

הפעלת הקראה במעבר טאב:

פעיל כבוי

הקראה אוטומטית בכניסה לעמוד:

פעיל כבוי