גודל טקסט: שלום, אורח התחברות לאתר הרשמה לאתר
תוכן

אודות

רקע :

העמותה למען ותיקי מטה יהודה מפעילה את השירותים הבאים:
 • -מרכז יום לקשיש
 • -קהילה תומכת
 • -קתדרה אקדמית 60+
 • -טלוויזיה קהילתית

חזון :
 • -להעניק לותיקי מטה יהודה סביבה תומכת הכוללת שירותים אישיים, חברתיים ותרבותיים ברגישות לפסיפס האתני האזורי.
 • -מתן אפשרות להישארות הותיקים בקהילה בכבוד ובהעשרת איכות חייהם.

מטרות ויעדים :
 • -מתן שירות למרב ותיקי המועצה.
 • -מתן שירות מקצועי להעלאת איכות החיים.
 • -פיתוח שירותים נוספים המתאימים לאוכלוסיית הותיקים.
 • -העשרה תרבותית מגוונת בהתאם לאופי פסיפס אוכלוסיית האזור.
 • -להרחיב את פעילות מפגשי 60+ הקתדרה האקדמית, הטלוויזיה הקהילתית.
   
העמותה פועלת בשיתוף פעולה הדוק עם אגף הרווחה של המועצה ברוח חזון ראש המועצה ואגף הרווחה.

שפת האתר
מקריא כעת. ביטול הקראה אוטומטית
לחץ על המתג התחתון להפעלה או כיבוי של ההקראה הקולית פתיחת הגדרות הקראה קולית

קול הקראה:

סיוון גלעד

מהירות הקראה:

איטי רגיל מהיר

הפעלת הקראה במעבר טאב:

פעיל כבוי

הקראה אוטומטית בכניסה לעמוד:

פעיל כבוי