גודל טקסט: שלום, אורח התחברות לאתר הרשמה לאתר
מטה יהודה מטה יהודה מטה יהודה
תוכן
 • הודעות לועדי ישובים

   

  ישובים שעדיין לא הגישו תקציב 2015 נא להזדרז ולהגיש למחלקת ועדים

  --------------------------------------------------------------------------------

  ניתן לקבל במחלקה חוברת עזר לתכנון תקציב

  --------------------------------------------------------------------------------

  מסמך האצלת סמכויות לועדים המקומיים

  --------------------------------------------------------------------------------

  מסמך פרסום לתכולת האתר

  --------------------------------------------------------------------------------

 • דבר ראש המועצה
 • תיבת פניות
 • מידע לועדים
שפת האתר
מקריא כעת. ביטול הקראה אוטומטית
לחץ על המתג התחתון להפעלה או כיבוי של ההקראה הקולית פתיחת הגדרות הקראה קולית

קול הקראה:

סיוון גלעד

מהירות הקראה:

איטי רגיל מהיר

הפעלת הקראה במעבר טאב:

פעיל כבוי

הקראה אוטומטית בכניסה לעמוד:

פעיל כבוי