גודל טקסט: שלום, אורח התחברות לאתר הרשמה לאתר
תוכן

ארכיון חדשות

[16/11/2016] חייל/ת משוחרר/ת: מימון שנה ב' לחיילים משוחררים הלומדים לתואר הנדסאי במוסדות מוכרים ע"י מה"


עד היום חיילים משוחררים שהיו לומדים לימודי הנדסאים  במוסד המוכר ע"י מה"ת קיבלו מאגף והיחידה להכוונת חיילים משוחררים  מימון 90% אוטומטי לשנה א  ובנוסף מימון של 90% לשנה ב' רק אם הם לומדים במקצועות ליבה כגון: מחשבים, בנין חשמל ועוד..

 

בהנהלת האגף והיחידה להכוונה הוחלט כי שנה ב' בלימודי הנדסאים תמומן באופן גורף לכולם ולא רק ללומדים לימודי ליבה.

 

בנוסף הוחלט כי גם מי שתמה לו הזכאות של חמש שנים, אך ממשיך ברצף הנדסאי משנה קודמת בה היה זכאי (ממכינה טכנולוגית לשנה א' או משנה א' לשנה ב') ימשיך להיות ממומן גם אם תמה לו הזכאות (מה שנקרא "שנה שישית שביעית")

 

המשך ברצף הוא תנאי הכרחי.

 

החלטה זו תקפה כרגע רק לשנת הלימודים תשע"ז.

 

לפרטים נוספים באתר האגף והיחידה להכוונת חיילים משוחררים http://www.hachvana.mod.gov.il/odot/pages/SingleNew.aspx?ItemId=165

שפת האתר
מקריא כעת. ביטול הקראה אוטומטית
לחץ על המתג התחתון להפעלה או כיבוי של ההקראה הקולית פתיחת הגדרות הקראה קולית

קול הקראה:

סיוון גלעד

מהירות הקראה:

איטי רגיל מהיר

הפעלת הקראה במעבר טאב:

פעיל כבוי

הקראה אוטומטית בכניסה לעמוד:

פעיל כבוי