מטה יהודה דלג >>
קורס פסיכומטרי לצעירי מטה יהודה
גודל טקסט: שלום, אורח התחברות לאתר הרשמה לאתר
תוכן

להגשת בקשה למלגות המועצה


מלגות לשנת 2018 שנת הלימודים תשע"ח

 

בהמשך למדיניות המועצה, לקדם ולעודד את תושבי המועצה ללימודים גבוהים, זו השנה התשיעית בה תעניק המועצה האזורית מטה יהודה מלגות על סך 1000 ₪ לסטודנטים תושבי המועצה, לשנת הלימודים תשע"ח לפי ההנחיות הבאות:

 

זכאות למלגה:

א. סטודנטים במסלול אקדמי בארץ הלומדים לתואר ראשון, שני, שלישי ולימודי הנדסאים.

ב. סטודנטים במסלול ללימודי הכשרה ותעודה.

 

קריטריונים נדרשים:

-לימודים לתואר ראשון, שני, שלישי, לימודי תעודה.

-לימודים בארץ בלבד.

-שכ"ל 6000₪ 

-לימודים במוסדות המוכרים ע"י המל"ג/ המפוקחים ע"י משרד ממשלתי

 

אישורים וטפסים נדרשים:

אישור לימודים לשנת הלימודים תשע"ח.

אישור על גובה שכר לימוד לשנת הלימודים תשע"ח.

תעודת זהות +ספח

את האישורים יש לסרוק לקובץ JPG/ JPEG/ PDF לצורך צירופם לטופס הבקשה.

 

מועד אחרון להגשה: 2018.1.31 יום רביעי ט"ו בשבט תשע"ח

 

הגשת הבקשה למלגה תתבצע דרך אתר המועצה http://m-yehuda.org.il/ באמצעות הקישור המיועד לכך , או דרך אפליקציית המועצה (אותה ניתן להוריד בחינם )

 

-הקפידו למלא את טופס הבקשה כנדרש ובזמן.

-השנה לא תתאפשר הגשת בקשה למלגה לאחר התאריך הנקוב.

 

לפרטים נוספים ולשאלות ניתן לפנות למחלקת צעירים וסטודנטים:

רוני עירון: 02-9958985 ronii@m-yehuda.org.il   /   מזכירות אגף חברה ונוער 02-99588978

שנת לימודים מוצלחת!

 

שפת האתר
מקריא כעת. ביטול הקראה אוטומטית
לחץ על המתג התחתון להפעלה או כיבוי של ההקראה הקולית פתיחת הגדרות הקראה קולית

קול הקראה:

סיוון גלעד

מהירות הקראה:

איטי רגיל מהיר

הפעלת הקראה במעבר טאב:

פעיל כבוי

הקראה אוטומטית בכניסה לעמוד:

פעיל כבוי