מטה יהודה דלג >>
קורס פסיכומטרי לצעירי מטה יהודה
גודל טקסט: שלום, אורח התחברות לאתר הרשמה לאתר
מטה יהודה מטה יהודה מטה יהודה
תוכן

ועדה לתכנון ובנייה

בקשה לאירוע חד פעמי (במקום בו היתר הבניה או השטח לא מאפשרים אירועים)
·        יידרש אישור משולב של מח' רישוי עסקים והוועדה המקומית .
·        תרשים אירוע.
·        מהנדס בטיחות.
·        מהנדס קונסטרוקציה.
·        התחייבות להשבת השטח לקדמותו תוך ימים.
·        פתרון חניה זמני.
·        אישור בעל הקרקע.
·        אישור הוועדה המקומית.


בקשה למגרסות בשטחי בניה.
·        יידרש אישור משולב שלמחלקת רישוי עסקים והוועדה המקומית.
·        תרשים העמדה תואם תב"ע.
·        סימון מרחקים מאזור מגורים או אחר.
·        אישור עקרוני של הוועדה המקומית.
·        התחייבות משפטית כי אין הבאת חומר מחוץ לאתר גריסה, וכן החומר הנגרס משמש את צרכי הבניה באתר זה.

 

שפת האתר
מקריא כעת. ביטול הקראה אוטומטית
לחץ על המתג התחתון להפעלה או כיבוי של ההקראה הקולית פתיחת הגדרות הקראה קולית

קול הקראה:

סיוון גלעד

מהירות הקראה:

איטי רגיל מהיר

הפעלת הקראה במעבר טאב:

פעיל כבוי

הקראה אוטומטית בכניסה לעמוד:

פעיל כבוי