גודל טקסט: שלום, אורח התחברות לאתר הרשמה לאתר
מטה יהודה מטה יהודה מטה יהודה
תוכן

בעלי תפקידים

שם תפקיד טלפון נייד מייל
רישוי עסקים
מאור מרחבי מנהל מדור רישוי עסקים, שילוט ופיקוח תברואה 02-9958944 052-7250944 maor@m-yehuda.org.il
מיכל ובר פינק רכזת רישוי עסקים 02-9958925 052-7250925 michalp@m-yehuda.org.il
מאור כהן 052-7250909

שפת האתר
מקריא כעת. ביטול הקראה אוטומטית
לחץ על המתג התחתון להפעלה או כיבוי של ההקראה הקולית פתיחת הגדרות הקראה קולית

קול הקראה:

סיוון גלעד

מהירות הקראה:

איטי רגיל מהיר

הפעלת הקראה במעבר טאב:

פעיל כבוי

הקראה אוטומטית בכניסה לעמוד:

פעיל כבוי