גודל טקסט: שלום, אורח התחברות לאתר הרשמה לאתר
מטה יהודה מטה יהודה מטה יהודה
תוכן

נותני אישור

נותני אישור
הגורם המאשר כתובת איש קשר טלפון דוא"ל
המחלקה לבריאות הסביבה רחוב יפו 157 ירושלים 94342 אנדרס לבקוביץ' מפקח מחוזי 02-6217369 andres.levcovich@LBJR.HEALTH.GOV.IL
המחלקה לבריאות המזון רחוב יפו 157 ירושלים 94342 ענת יוטבת מהנדסת מחוזית 02-6217380 anat.yotvat@LBJR.HEALTH.GOV.IL
רוקח מחוזי רחוב יפו 157 ירושלים 94342 ישראל פיטוסי 02-6217379 israel.fitoussi@LBJR.HEALTH.GOV.IL
שירותי כבאות רחוב הנשיא 1 ת.ד 57 בית שמש יורם כהן רמ"ד מניעת דליקות 02-5655444 yoramco@102.gov.il
המשרד להגנת הסביבה רח' יד חרוצים 3, ת.ד. 34199 ירושלים 95464   אונס זועבי רכזת רישוי עסקים 02-5654444 Onss@sviva.gov.il
משטרת מטה יהודה בית שמש רס"מ ישראל אבוקרט רכז רישוי עסקים 02-9902222 פקס-025898941      
משטרת הראל רחוב המעפילים 20 מבשרת ציון רס"מ ששון ציון רכז רישוי עסקים 02-5339201 פקס-025339211  
משטרת מוריה  התנופה 17 תלפיות ירושלים רס"מ ארז אלישר 02-5683279 Rishuy_moria@polis.gov.il  
משרד הכלכלה רחוב יפו 30 ת.ד 146 ירושלים 91001 מירה זליגר מפקחת אזורית 026667974 mira.zeliger@moital.gov.il
מינהל הגז רח' יפו 216 ת.ד36148 ירושלים 91360 ארז ודבקר מפקח אזורי 025316113    
מינהל הספורט רחוב כנפי נשרים 22 ירושלים שי שיטרית מפקח אזורי 025601468 shaysh@most.gov.il
יחידה סביבתית ת.ד 5 בית שמש מיכל כפרי רכזת תעשיות 052-4651837      michalsviva@gmail.com
 

שפת האתר
מקריא כעת. ביטול הקראה אוטומטית
לחץ על המתג התחתון להפעלה או כיבוי של ההקראה הקולית פתיחת הגדרות הקראה קולית

קול הקראה:

סיוון גלעד

מהירות הקראה:

איטי רגיל מהיר

הפעלת הקראה במעבר טאב:

פעיל כבוי

הקראה אוטומטית בכניסה לעמוד:

פעיל כבוי