גודל טקסט: שלום, אורח התחברות לאתר הרשמה לאתר
מטה יהודה מטה יהודה מטה יהודה
תוכן
 • ברוכים הבאים

  המחלקה לרישוי עסקים

  אחראית על קידום תהליכי רישוי בכל העסקים החייבים ברשיון עסק, בהתאם לחוק הרישוי. במטה יהודה כ-900 עסקים. אנו אחראים לאפשר את פעילות העסקים על פי חוק הרישוי, תוך שמירה על איכות הסביבה.

  תחומי אחריות המחלקה:

  • מתן מידע בנוגע לדרישות חוק הרישוי בכל עסק.
  • ליווי עסקים בהליך הרישוי, עד להוצאת רשיון עסק.
  • חידוש רשיונות עסק תקופתיים.
  • מניעת מפגעים ומטרדים הנגרמים על יד עסקים, באמצעות אכיפה.
  • אכיפה נגד עסקים בלתי מורשים.

  אנחנו מתחייבים !

  • לתת מידע מלא ומקיף על דרישות הרישוי לכל עסק ועל דרכי פעולה לקידום תהליכי רישוי.
  • לטפל בפנייה לקבלת רשיון עסק, לתת תשובה ראשונית תוך 14 ימי עבודה.
  • לטפל בפנייה בנושא מפגע או מטרד בעסק המתקבלת בכתב, תוך 14 ימי עבודה.
  • להנפיק רשיון עסק לאחר א ישור כל גורמי הרישוי תוך 5 ימי עבודה.

  בעלי תפקידים ופרטים ליצירת קשר:

  שם תפקיד טלפון נייד מייל
  רישוי עסקים
  מאור מרחבי מנהל מדור רישוי עסקים, שילוט ופיקוח תברואה 02-9958944 052-7250944 maor@m-yehuda.org.il
  מיכל וובר פינק רכזת רישוי עסקים 02-9958925 052-7250925 michalp@m-yehuda.org.il
  מאור כהן     052-7250909  

שפת האתר
מקריא כעת. ביטול הקראה אוטומטית
לחץ על המתג התחתון להפעלה או כיבוי של ההקראה הקולית פתיחת הגדרות הקראה קולית

קול הקראה:

סיוון גלעד

מהירות הקראה:

איטי רגיל מהיר

הפעלת הקראה במעבר טאב:

פעיל כבוי

הקראה אוטומטית בכניסה לעמוד:

פעיל כבוי