גודל טקסט: שלום, אורח התחברות לאתר הרשמה לאתר
מטה יהודה מטה יהודה מטה יהודה
תוכן

ארכיון חדשות

[09/01/2014] קול קורא - קרן אקים ישראל לשנת 2014


קול קורא להגשת בקשות לסיוע למשפחות נזקקות
להן בן משפחה עם מוגבלות שכלית התפתחותית
אקים ישראל הקימה את "קרן אקים" על מנת לסייע ולשפר, ולו במעט, את איכות חייהם של אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית ובני משפחותיהם, אשר נמצאים במצוקה כלכלית. בטוחני כי "קרן אקים" יכולה להוות כלי עזר נוסף לרווחה ברשויות המקומיות לשיפור ולקידום איכות חייהם של אנשים עם מוגבלות שכלית ובני משפחותים בחברה הישראלית.
אני מתכבדת לצרף את הקול הקורא לשנת 2014. ניתן להגיש את בקשות סיוע עד לתאריך 10/3/2014 הועדה תתכנס במהלך מרץ 2014.
 
מצ"ב:
קול קורא
טופס למילוי בקשות התמיכה
רשימת מסמכים נדרשים בקשה אשר תוגש ללא כל המסמכים הנדרשים לא תידון בוועדה הקרובה
 
 
את הבקשות ניתן להגיש באמצעות:


פקס: 073-2261911
מייל: esty@akim.org.il
דואר: אקים ישראל, פנחס רוזן 69 תל אביב


שפת האתר
מקריא כעת. ביטול הקראה אוטומטית
לחץ על המתג התחתון להפעלה או כיבוי של ההקראה הקולית פתיחת הגדרות הקראה קולית

קול הקראה:

סיוון גלעד

מהירות הקראה:

איטי רגיל מהיר

הפעלת הקראה במעבר טאב:

פעיל כבוי

הקראה אוטומטית בכניסה לעמוד:

פעיל כבוי