מטה יהודה דלג >>
קורס פסיכומטרי לצעירי מטה יהודה
גודל טקסט: שלום, אורח התחברות לאתר הרשמה לאתר
מטה יהודה מטה יהודה מטה יהודה
תוכן

מטרות האגף

מטרות:

  • מתן שירותים ע"י צוות מקצועי ומיומן עפ"י מדיניות המועצה משרד הרווחה וחוקי המדינה.
  • מתן מענה מהיר, מקצועי לכל תושב הפונה במצב מצוקה.
  • בחירת מענה מקצועי מתאים עפ"י הערכת צרכים.
  • קידום תוכניות מניעה, הפעלת פרויקטים וקידום תשתית שירותים רחבה עפ"י רצף שרותי מהגיל הרך עד לזקנה.
שפת האתר
מקריא כעת. ביטול הקראה אוטומטית
לחץ על המתג התחתון להפעלה או כיבוי של ההקראה הקולית פתיחת הגדרות הקראה קולית

קול הקראה:

סיוון גלעד

מהירות הקראה:

איטי רגיל מהיר

הפעלת הקראה במעבר טאב:

פעיל כבוי

הקראה אוטומטית בכניסה לעמוד:

פעיל כבוי