במידה וחלון ההדפסה לא נפתח תוך מספר שניות לחץ כאן

ביה"ס ממ"ד לביא - בית חינוך ערכי יהודי

מי אנחנו ?

שם ביה"ס לביא
שם מנהל/ת מינה ווינט
כתובת רח' רכסים 11, צור הדסה
טלפון  02-5337239  פקס: 15325337239
דוא"ל

lavimmad@gmail.com
lavi@gmail.com

מיפוי מטע, בר גיורא, צור הדסה, נס הרים, מבוא ביתר
מס' תלמידים 77
מס' כיתות חינוך מיוחד אין 

 

 תפיסה חינוכית

חזון ביה"ס :ביה"ס מעמיד במרכז העשייה החינוכית את הקניית הידע התורני והכולל לצד יישומו בחיי המעשה.

כחלק מהתפיסה החינוכית של קהילת ביה"ס, אנו מאמינים כי כל תלמיד הוא חלק מתבנית משפחתו וסביבתו הקרובה ועל כן מיצוי היכולות של התלמיד יושג בהקשר של מחויבות לקהילה ולחברה. לשם כך תפקיד ביה"ס הוא ליצור ערוצי תקשורת עם הקהילה הקרובה ליצירת הזדמנויות לעשייה חינוכית משותפת. כגון: חונכות, התנדבות.

אנו מאמינים כי כל תלמיד התברך ביכולות ובכישורים ועלינו לטפחם. תפקיד ביה"ס הוא לאתגר ולהעשיר במגוון תחומי הידע את ההתפתחות האינטלקטואלית של התלמידים באמצעות חקר, עידוד הסקרנות, שיח פתוח ועוד.
 
ערכים מובילים: שותפות קהילתית, אחריות הדדית, אהבת הארץ והמצוות, חינוך ערכי - דתי ציוני וקשר הדוק לארון הספרים היהודי
 
אמנה:
 
דגשים: חינוך ערכי לאהבת הארץ והאדם, קיום מצוות מתוך שמחה ונשמה יתרה.
 
ייחודיות ביה"ס מתבטאת במספר אופנים:

1. החינוך הערכי – קהילת ביה"ס מאמינה כי "אין שיעור לערכים", ועל כן כל הלמידה מחוזקת בהדגשים ערכים. החינוך הערכי חברתי תופס חלק משמעותי מסדר היום הבית ספרי, כגון: "שישי ערכי" המוקדש כולו ללמוד שירי א"י, חברותא, הדרשן הצעיר, זמירות שבת ועוד.

2. למידה רב גילאית- מתוך אידיאל יש שעות לימוד ופרויקטים הנלמדים במתכונת רב גילאית. התרומה לך היא רבה. התלמיד הבוגר תורם ואף נתרם מהתלמיד הצעיר ולהפך.

3 למידה "אחרת" –  מורי ביה"ס מקדישים זמן ללמידה חווייתית רב תחומית לצד הלמידה הקונבנציונאלית, בתחומים: מדעים, קיימות ובמקצועות הקודש.

4. קשר לקהילה – מתוך אמונה ורצון לתרום מהעשייה בביה"ס לקהילה ביישוב, נבנו קשרים עם גורמים בקהילה, כגון: ביצוע שוטף של פעילויות חווייתיות עם שלושת גני הממ"ד, מתן מענה לתנועת "בני עקיבא" לפעול בבית ספרנו אחה"צ ואף במסגרת יום הלימודים עם תלמידינו, קיום קשר רציף עם מזכירות היישוב לתאום פעילויות קהילתיות, כגון: הקמת גינה קהילתית ועוד.

 

 תוכניות ויוזמות חינוכיות

קרן קרב: מחול ואכאולוגיה
 
סל תרבות: איפור בקולנוע/סיגל ורדי, "עשר קופסאות גפרורים"/אורנה פורת, "בוקר מוסיקלי"/ חזי חביב 
 
יוזמות חינוכיות פדגוגיות: יטיפוח אקלים מיטבי בדגש על אסטרטגיות בפתרון בעיות במתמטיקה ובחיים בכלל.
 
קיימות: שגרירי קיימות פעילים בביה"ס, לומדים שעה בשבוע ומעבירים מסרים בכיתות כמו כן משתתפים בכנסים של "הרשת הירוקה". בנוסף קיימת תוכנית "לעבדה ולשמרה" לכל התלמידים - עבודת אדמה ולמידה על הטבע והסביבה ע"י דעת הדרכות. 
 
חינוך חברתי: הרבה פעיליות במסגרת יום הלימודים ובערבים. םעילויות המשתפות את ילדי הגנים בביה"ס ואת קהילת ההורים. הפעילויות מותאמות לערכים הנלמדים. 
 
מפתח הלב: לומדים כשורי חיים ומעודדים לקיים את הערכים על ידי מבצעים חברתיים בבית ובבית הספר.
 

 

מצגות וקבצים: