מטה יהודה דלג >>
קורס פסיכומטרי לצעירי מטה יהודה
גודל טקסט: שלום, אורח התחברות לאתר הרשמה לאתר
מטה יהודה מטה יהודה מטה יהודה
תוכן

דברי ראש המועצה
 
 תושבים יקרים,
 
לחיבור בין החינוך הפורמאלי לחינוך הבלתי פורמאלי ישנה השפעה רבה על הצלחת מערכת החינוך במטה יהודה.
 
מרכז ההדרכה הווירטואלי של המועצה האזורית מטה יהודה מחבר בין צוותי ההוראה בבתי הספר ובגנים למדריכי נוער וקהילה תוך הענקת מידע וכלים שיוצרים רצף פדגוגי וחינוכי עבור בני הנוער במטה יהודה.
 
כאן באתר תוכלו למצוא בכל רגע נתון רעיונות להפעלה בחגים ואירועים, חומרי הדרכה של כל תנועות הנוער במטה יהודה, גיליונות חודשיים בנושאים שונים, פעילויות שנתיות ועוד.
 
התכנים המועברים לבני הנוער מצמיחים את דור העתיד של מטה יהודה ומדינת ישראל.
 
שלכם,
משה דדון
ראש המועצה
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
שפת האתר
מקריא כעת. ביטול הקראה אוטומטית
לחץ על המתג התחתון להפעלה או כיבוי של ההקראה הקולית פתיחת הגדרות הקראה קולית

קול הקראה:

סיוון גלעד

מהירות הקראה:

איטי רגיל מהיר

הפעלת הקראה במעבר טאב:

פעיל כבוי

הקראה אוטומטית בכניסה לעמוד:

פעיל כבוי