גודל טקסט: שלום, אורח התחברות לאתר הרשמה לאתר
מטה יהודה מטה יהודה מטה יהודה
תוכן

החג הקרוב

מעט מפעילים לפורים שאספנו בשבילכם:

הפתעות במבי,   050-2344062, 03-9043455  , http://www.bam-bi.co.il/- משלוחים לכל הארץ

סדנת הכנת מסיכות מעור, אומניה, http://www.omanya.co.il/, 0528391797

סדנאות בצק סוכר- 0508450456  (יעל)

קירקסום - ג'אגלינג וליצנות – 0525672335

טרמינל הפקות- טל-03-9419890 טל-077-5419890

צוחקים עם המכוון בפורים, 03-6203377, office@hamechaven.com

סדנאות להכרת חגי ישראל והשבת- http://www.sadnaot.com

 

שפת האתר
מקריא כעת. ביטול הקראה אוטומטית
לחץ על המתג התחתון להפעלה או כיבוי של ההקראה הקולית פתיחת הגדרות הקראה קולית

קול הקראה:

סיוון גלעד

מהירות הקראה:

איטי רגיל מהיר

הפעלת הקראה במעבר טאב:

פעיל כבוי

הקראה אוטומטית בכניסה לעמוד:

פעיל כבוי