גודל טקסט: שלום, אורח התחברות לאתר הרשמה לאתר
מטה יהודה מטה יהודה מטה יהודה
תוכן

חשיבות האקטואליה

מהי שיחת אקטואליה?

מדי פעם תקבלו הצעה לשיחת אקטואליה.

ההצעה תהיה בנויה כך שיש כתבה או מספר קטעים שמתייחסים למקרה שהתרחש לאחרונה ומספר שאלות עליו.

כמובן, אתם יכולים ואפילו כדאי לשנות, להוסיף, לקצר. זוהי רק הצעה על מנת לתת כיוון להתייחסות.

 

למה בכלל חשוב להתייחס לדברים שקורים?

חלק חשוב בלהיות אזרח במדינת ישראל הוא להיות מודע למה שקורה מסביבך (בתור התחלה) ולאחר מכן לגבש עמדה ולפעול. אנחנו רוצים לחנך את החניכים שלנו לדעת מה קורה מסביבם מחוץ לגבולות המושב, הקיבוץ או הכפר. בנוסף, החניכים שלנו מוצפים ושומעים על הרבה דברים שקורים ואף אחד לא עוצר לרגע לשאול אותם מה הם חושבים. לכן, חשוב שאנחנו נתייחס איתם לכך.

שפת האתר
מקריא כעת. ביטול הקראה אוטומטית
לחץ על המתג התחתון להפעלה או כיבוי של ההקראה הקולית פתיחת הגדרות הקראה קולית

קול הקראה:

סיוון גלעד

מהירות הקראה:

איטי רגיל מהיר

הפעלת הקראה במעבר טאב:

פעיל כבוי

הקראה אוטומטית בכניסה לעמוד:

פעיל כבוי