גודל טקסט: שלום, אורח התחברות לאתר הרשמה לאתר
מטה יהודה מטה יהודה מטה יהודה
תוכן

גיליון חודשי

 

הגיליון החודשי יצא כל תחילת חודש לועזי ויעסוק בנושאים שונים ובחגים ובמועדים באותו החודש.
לגיליון יצורפו קבצים עם הצעות לפעילויות.

רוצים להעלות נושא לגיליון?

שלחו לנו- mehamaty@gmail.com

גיליון דצמבר

גיליון ינואר

גיליון פברואר

גיליון מרץ

גיליון אפריל

גיליון מאי

גיליון יוני

גיליון יולי

שפת האתר
מקריא כעת. ביטול הקראה אוטומטית
לחץ על המתג התחתון להפעלה או כיבוי של ההקראה הקולית פתיחת הגדרות הקראה קולית

קול הקראה:

סיוון גלעד

מהירות הקראה:

איטי רגיל מהיר

הפעלת הקראה במעבר טאב:

פעיל כבוי

הקראה אוטומטית בכניסה לעמוד:

פעיל כבוי