גודל טקסט: שלום, אורח התחברות לאתר הרשמה לאתר
תוכן

מטרות

 

·         להציג, לתעד, לשמר ולחקור את התרבות האתנית המגוונת הקיימת באזור.

·         לקיים מרכז פעילות תרבותי המייצג  את שלל גווניה של הקהילה המקומית.

·         להנחיל  את מורשתם של המתיישבים לדורות הבאים.

·         לשמש מרכז מידע בנושאי המורשת העדתית וההתיישבות.

·         להוות אתר בעל עניין לאוכלוסייה הרחבה.

 

 

שפת האתר
מקריא כעת. ביטול הקראה אוטומטית
לחץ על המתג התחתון להפעלה או כיבוי של ההקראה הקולית פתיחת הגדרות הקראה קולית

קול הקראה:

סיוון גלעד

מהירות הקראה:

איטי רגיל מהיר

הפעלת הקראה במעבר טאב:

פעיל כבוי

הקראה אוטומטית בכניסה לעמוד:

פעיל כבוי