גודל טקסט: שלום, אורח התחברות לאתר הרשמה לאתר
תוכן

פעילות

 איסוף  ותיעוד

מטרתו המרכזית של בית מורשת הוא לתעד את סיפורי המתיישבים הראשונים ולשמר את המסורת שהביאו איתם מארצות מוצאם. דור הראשונים הולך ומתמעט והשעה דוחקת גם להקליט את סיפוריהם וגם לאסוף חפצים בעלי משמעות שישמשו בהמשך בסיס למוזיאון. כמו כן איסוף חפצים, תמונות ומסמכים מתושבים ומארכיונים, ואיסוף מידע היסטורי. 

 

 

 

שפת האתר
מקריא כעת. ביטול הקראה אוטומטית
לחץ על המתג התחתון להפעלה או כיבוי של ההקראה הקולית פתיחת הגדרות הקראה קולית

קול הקראה:

סיוון גלעד

מהירות הקראה:

איטי רגיל מהיר

הפעלת הקראה במעבר טאב:

פעיל כבוי

הקראה אוטומטית בכניסה לעמוד:

פעיל כבוי