בקשת מלגה לסיוע בלימודים

בקשת מלגה לסיוע בלימודים

הרשמה כסטודנט

מלגות לשנת 2018 שנת הלימודים תשע"ח

בהמשך למדיניות המועצה, לקדם ולעודד את תושבי המועצה ללימודים גבוהים, זו השנה התשיעית בה תעניק המועצה האזורית מטה יהודה מלגות על סך 1000 ₪ לסטודנטים תושבי המועצה, לשנת הלימודים תשע"ח  לפי ההנחיות הבאות:

זכאות למלגה:

 1. סטודנטים במסלול אקדמי בארץ הלומדים  לתואר ראשון, שני, שלישי ולימודי הנדסאים.
 2. סטודנטים במסלול ללימודי הכשרה ותעודה.

קריטריונים נדרשים:

 1. לימודים לתואר ראשון, שני, שלישי, לימודי תעודה.
 2. לימודים בארץ בלבד.
 3. שכ"ל 6,000 ₪
 4. לימודים במוסדות המוכרים ע"י המל"ג/ המפוקחים ע"י משרד ממשלתי .

אישורים וטפסים נדרשים:

 1. אישור לימודים לשנת הלימודים תשע"ח.
 2. אישור על גובה שכר לימוד לשנת הלימודים תשע"ח.
 3. תעודת זהות +ספח

את האישורים יש לסרוק לקובץJPG  PDF/ JPEG/ לצורך צירופם לטופס הבקשה.

 

מועד אחרון להגשה:

31.1.2018 יום רביעי ט"ו בשבט תשע"ח

 

הגשת הבקשה למלגה תתבצע דרך אתר המועצה www.m-yehuda.org.il  באמצעות הקישור המיועד לכך , או דרך אפליקציית המועצה (אותה ניתן להוריד בחינם ).

 1. הקפידו למלא את טופס הבקשה כנדרש ובזמן.
 2. השנה לא תתאפשר הגשת בקשה למלגה לאחר התאריך הנקוב.

 

לפרטים נוספים ולשאלות ניתן לפנות למחלקת צעירים וסטודנטים:

רוני עירון:  02-9958985 ronii@m-yehuda.org.il / מזכירות אגף חברה ונוער 02-99588978

 

שנת לימודים מוצלחת!