בקשת מלגה לסיוע בלימודים

בקשת מלגה לסיוע בלימודים

הרשמה כסטודנט

מלגות לשנת 2017 שנת הלימודים תשע"ז

בהמשך למדיניות ראש המועצה, מר משה דדון לקדם ולעודד את תושבי המועצה ללימודים גבוהים, זאת בהתאם לחזונו לפיו לימודים יובילו את האזור כולו לקדמה ובניית עתיד טוב יותר לכולנו.
זו השנה השמינית בה תעניק המועצה האזורית מטה יהודה מלגות על סך 1000 ₪ לסטודנטים תושבי המועצה, לשנת הלימודים תשע"ז  לפי ההנחיות הבאות:

זכאות למלגה:

 1. סטודנטים במסלול אקדמי בארץ הלומדים  לתואר ראשון, שני, שלישי ולימודי הנדסאים.
 2. סטודנטים במסלול ללימודי הכשרה ותעודה .

קריטריונים נדרשים:

 1. לימודים במוסד מוכר ע"י המל"ג בלבד. לרשימת המוסדות
 2. גובה שכר לימוד השנתי הנו מעל 6,000 ₪
 3. כתובת מגורים במועצה, בכפוף להצגת תעודת זהות וספח.

אישורים וטפסים נדרשים:

 • v    אישור לימודים לשנת הלימודים תשע"ז.
 • v    אישור על גובה שכר לימוד לשנת הלימודים תשע"ז.
 • v    תעודת זהות +ספח

את האישורים יש לסרוק לקובץ JPG / PDF / JPEG  לצורך צירופם לטופס הבקשה.
 

מועד אחרון להגשה:

31.1.2017 יום שלישי ד' בשבט תשע"ז
 

 • הגשת הבקשה למלגה תתבצע דרך אתר המועצה www.m-yehuda.org.il  באמצעות הקישור המיועד לכך , או דרך אפליקציית המועצה (אותה ניתן להוריד בחינם ).
 • הקפידו למלא את טופס הבקשה כנדרש ובזמן.
 • השנה לא תתאפשר הגשת בקשה למלגה לאחר התאריך הנקוב.

לפרטים נוספים ולשאלות ניתן לפנות למחלקת צעירים וסטודנטים: רוני עירון:  02-9958985
 ronii@m-yehuda.org.il / מזכירות אגף חברה ונוער 02-99588978

שנת לימודים מוצלחת!