ועדת משנה לתכנון ובנייה
  נוכחות לפי ישיבות
11/01/17 22/02/17 22/02/17 22/03/17
פרוטוקולים
משה דדון        
ניב ויזל  
בראל רם  
שמואל שני      
אלון ורדי      
יוסי משה        
ראובן שמעון  
יניב שושני      
ממן יעקב        
 
מועד הישיבה הבאה
טרם נקבע.

פרוטוקולים
פרוטוקול הועדה מתאריך 22/02/2017 (מס' 293)
פרוטוקול הועדה מתאריך 22/02/2017 (מס' 293)
פרוטוקול הועדה מתאריך 11/01/2017 (מס' 292)
פרוטוקול הועדה מתאריך 16/11/2016 (מס' 291)
פרוטוקול הועדה מתאריך 27/09/2016 (מס' 290)

נושאים לדיון לישיבה הבאה
סדר יום לישיבת ועדת משנה לתכנון ולבניה דיון הצפוי לעלות ב- 2016-05-25, בדיון: ישיבה מספר: 782 ביום רביעי תאריך 52/50/70 י"ז אייר, תשע"ו
סדר יום לישיבת ועדת משנה לתכנון ולבניה דיון הצפוי לעלות ב- 2016-06-22, בדיון:
סדר יום לישיבת ועדת המשנה לתכנון ובנייה דיון הצפוי לעלות ב- 2017-01-11, בדיון:

קבצים נוספים
אין קבצים להצגה
© כל הזכויות שמורות למועצה האזורית מטה יהודה