נושאים לדיון

[08/09/2011] נושאים לדיון ועדה לאיכות הסביבה

 

הצגת תוכנית אב לטיפול בפסולת:

הצגת תוכנית ע"י מר אבשלום לוי, יועץ ומתכנן לתוכנית אב

הבט כלכלי בהפרדת פסולת ע"י גיל יניב

דיון מעמיק בנושא הפרדה

יריד איכות הסביבה: הכנת צוות לאירגון היריד השנתי של המועצה 

הכשרת / הדרכת תושבים בנושא קומפונסטציה 

 

© כל הזכויות שמורות למועצה האזורית מטה יהודה