גודל טקסט: שלום, אורח התחברות לאתר הרשמה לאתר
מטה יהודה מטה יהודה מטה יהודה
תוכן

ארכיון חדשות

[03/12/2017] קול קורא להצטרפות למאגר היועצים


החברה לפיתוח מרכזים כפריים ותעשייתיים מטה יהודה בע"מ

קול קורא להצטרפות למאגר יועצים

נא לשים לב!!! מועד אחרון להגשה -   25/12/17 בשעה 12:00

לקובץ המידע אודות הקול קורא להצטרפות למאגר היועצים

שפת האתר
מקריא כעת. ביטול הקראה אוטומטית
לחץ על המתג התחתון להפעלה או כיבוי של ההקראה הקולית פתיחת הגדרות הקראה קולית

קול הקראה:

סיוון גלעד

מהירות הקראה:

איטי רגיל מהיר

הפעלת הקראה במעבר טאב:

פעיל כבוי

הקראה אוטומטית בכניסה לעמוד:

פעיל כבוי