מטה יהודה דלג >>
גודל טקסט: שלום, אורח התחברות לאתר הרשמה לאתר
מטה יהודה מטה יהודה מטה יהודה
תוכן

תשלומים - חופש המידע

תערפי האגרות הנגבות בקשר לקבלת מידע על פי חוק חופש המידע, תשנ"ח-1998:
 
לתשלום אגרת חופשה המידע ניתן לשלם במחלקת הגבייה בבניין המועצה או בטלפון 02-9915914/915 כמו כן במוקד המועצה *8108

מס' טלפון 02-9958608
 
 
אגרות חופש המידע עודכנו. החל מיום 1.10.2012 הסכומים המעודכנים, הינם:

(1) אגרת בקשה (תקנה 1)  20 ₪
(2) אגרת טיפול (תקנה 2)   54 ₪
(3)  אגרת הפקה (תקנה 3(א))
         א. לכל עמוד צילום                          
         ב. לדיסקט מחשב 
1.35 ₪
5.34 ₪
(4) סכום בסיס לקבלת התחייבות (תקנה 4) 266 ₪


 לתשלום לחצו כאן >>

שפת האתר
מקריא כעת. ביטול הקראה אוטומטית
לחץ על המתג התחתון להפעלה או כיבוי של ההקראה הקולית פתיחת הגדרות הקראה קולית

קול הקראה:

סיוון גלעד

מהירות הקראה:

איטי רגיל מהיר

הפעלת הקראה במעבר טאב:

פעיל כבוי

הקראה אוטומטית בכניסה לעמוד:

פעיל כבוי