מטה יהודה דלג >>
למידע אודות פסטיבל נאמן לחצו כאן
גודל טקסט: שלום, אורח התחברות לאתר הרשמה לאתר
מטה יהודה מטה יהודה מטה יהודה
תוכן

תשלומים - חופש המידע

תערפי האגרות הנגבות בקשר לקבלת מידע על פי חוק חופש המידע, תשנ"ח-1998:
 
לתשלום אגרת חופש המידע ניתן לשלם במחלקת הגבייה בבניין המועצה או בטלפון 02-9958914/915 כמו כן במוקד המועצה *8108

מס' טלפון 02-9958606
 
 

אגרות חופש המידע עודכנו. החל מיום 1.10.2012 הסכומים המעודכנים, הינם:

(1) אגרת בקשה (תקנה 1)  20 ₪
(2) אגרת טיפול (תקנה 2)   54 ₪
(3)  אגרת הפקה (תקנה 3(א))
         א. לכל עמוד צילום                          
         ב. לדיסקט מחשב 
1.35 ₪
5.34 ₪
(4) סכום בסיס לקבלת התחייבות (תקנה 4) 266 ₪


 


 

על מבקש המידע לשלם אגרת בקשה עם הגשת הבקשה לחופש מידע, למעט אם המידע המבוקש הינו מידע אודות עצמו. כמו כן על המבקש להתחייב לשאת בתשלום הטיפול בבקשה והפקת המידע בסכום הקבוע בתקנות.

אגרת טיפול והפקה תחושב על פי עבודה בפועל. חישוב האגרה מתבצע לפי הערכים המפורטים בחלקו העליון של העמוד.

 
שם האגרה מחיר לתשלום
אגרת בקשה לקבלת מידע כלל 20 ₪

ניתן לשלם במחלקת הגבייה בבניין המועצה או בטלפון

02-9958914/915

אגרת טיפול והפקה *יש ליצור קשר עם הממונה על חופש המידע בטל' 02-9958606
 

נשמח לעמוד בכל שאלה 
להשארת הודעה לחצו כאן >>

שפת האתר
מקריא כעת. ביטול הקראה אוטומטית
לחץ על המתג התחתון להפעלה או כיבוי של ההקראה הקולית פתיחת הגדרות הקראה קולית

קול הקראה:

סיוון גלעד

מהירות הקראה:

איטי רגיל מהיר

הפעלת הקראה במעבר טאב:

פעיל כבוי

הקראה אוטומטית בכניסה לעמוד:

פעיל כבוי