גודל טקסט: שלום, אורח התחברות לאתר הרשמה לאתר
מטה יהודה מטה יהודה מטה יהודה
תוכן

הממונה על חופש המידע

בעלי תפקידים ופרטים ליצירת קשר:

שם תפקיד טלפון כתובת דוא”ל
רענן אהרונסון ממונה על חוק חופש המידע 052-7250607 raanan@m-yehuda.org.il
טלפון מזכירות: 02-9958607 פקס: 02-9958601
 
שפת האתר
מקריא כעת. ביטול הקראה אוטומטית
לחץ על המתג התחתון להפעלה או כיבוי של ההקראה הקולית פתיחת הגדרות הקראה קולית

קול הקראה:

סיוון גלעד

מהירות הקראה:

איטי רגיל מהיר

הפעלת הקראה במעבר טאב:

פעיל כבוי

הקראה אוטומטית בכניסה לעמוד:

פעיל כבוי