מטה יהודה דלג >>
קורס פסיכומטרי לצעירי מטה יהודה
גודל טקסט: שלום, אורח התחברות לאתר הרשמה לאתר
מטה יהודה מטה יהודה מטה יהודה
תוכן

דבר ראש המועצה

תושבים יקרים,
 
המועצה האזורית מטה יהודה דוגלת בשקיפות מלאה, נגישות למידע בתהליכי העבודה באגפי ומחלקות המועצה, כחלק ממדיניות שרואה בשיתוף הציבור עקרון חשוב בפעילותה.
ברוח זו, הוקם אתר האינטרנט של המועצה בו תוכלו למצוא, בין היתר, פרוטוקולים מישיבות המועצה, מידע בנושאים של בנייה ונדל"ן ועדכונים שוטפים מאגפי המועצה ומחלקותיה.
 
ערכים אלה הם חלק ממחויבות ארגונית של כל ארגון ובפרט של עובדי ציבור שבתוקף תפקידם נועדו לתת לכם התושבים את השירות הטוב ביותר. באופן זה, הצבנו ומיצבנו את מועצת מטה יהודה בשורה אחת עם הארגונים הציבוריים המצטיינים במתן שירות לקוחות.
 
אני מזמין אתכם לעשות שימוש באתר זה לאחר קריאת חוק חופש המידע והסייגים הקבועים בו, ומתוך ידיעת הכללים הקבועים בחוק.
 
שלכם,
ראש המועצה
משה דדון
שפת האתר
מקריא כעת. ביטול הקראה אוטומטית
לחץ על המתג התחתון להפעלה או כיבוי של ההקראה הקולית פתיחת הגדרות הקראה קולית

קול הקראה:

סיוון גלעד

מהירות הקראה:

איטי רגיל מהיר

הפעלת הקראה במעבר טאב:

פעיל כבוי

הקראה אוטומטית בכניסה לעמוד:

פעיל כבוי