גודל טקסט: שלום, אורח התחברות לאתר הרשמה לאתר
תוכן

המהפכה הדיגיטלית של תיכון 'הרטוב'

פורסם באתר בתאריך: 04/09/2017

החל מהשנה תוטמענה טכנולוגיות חדשניות בבית הספר התיכון 'הרטוב' לאחר שזה זכה בקול קורא של משרד החינוך להצטיידות במקרנים ובמחשבים בכל כיתות בית הספר. בנוסף, יקבלו התלמידים עגלות טעינה עם מחשבים ניידים,אשר ישמשו אותם בתהליכי הלמידה בכיתות. התכנית זוכה לתמיכה כלכלית של המועצה האזורית מטה יהודה בהובלת ראש מינהל חינוך, ניב בר גיא.

"התהליך ייעשה באופן הדרגתי ויאפשר לנו  לשפר את דרכי ההוראה והלמידה ולגוון אותן" , אומרת לימור גור, מנהלת בית הספר. "כך נעמיק את מעורבות התלמידים ונתאים את החומר הנלמד למציאות הטכנולוגית".

עם פתיחת השנה תפתחנה שתי השתלמויות, אחת למורי המקצועות ההומאניים והשנייה למורי המקצועות הריאלים. המשתלמים ייחשפו למגוון כלי מולטימדיה ואופן שילובם בתהליכי ההוראה, כגון כלים לניהול שיעור משולב מחשב ובו שימוש בכלי הגוגל השונים. בבית הספר הוקם צוות טכני אשר יעזור למורים בהטמעת ההוראה המתוקשבת בכיתות, ויוקם צוות פדגוגי אשר יוביל את הצוותים המקצועיים בהתאם לתכניות הלימוד.

באופן זה, יוטמעו ב'הרטוב' כלים להוראה מתוקשבת, שימוש בכלי מיקרוסופט וכלי גוגל, שימוש בספרים דיגיטליים, עבודת תלמידים עם מחשבים ניידים, הרצאות וירטואליות ברשת, קורסים אונליין, שיעורים פרטיים ברשת ללא עלות, חלופות בהערכה בסביבה דיגיטלית, היבחנות מתוקשבת, מעבר למבחני בגרות מתוקשבים (בשנה הקרובה בגיאוגרפיה וביולוגיה), קורס מחליף בגרות, למידה מרחוק בשגרה ובחירום, למידה של אתיקה ומוגנות ברשת. את המהפכה המתוקשבת ב'הרטוב' מובילה רכזת התקשוב של בית הספר, מיכל סידיס.

"המועצה מעודדת את המעבר לסביבת למידה דיגיטלית בכל מוסדות החינוך", מציין ראש מינהל חינוך, ניב בר גיא. "בעידן בו הטכנולוגיות הן חלק בלתי נפרד מחיי היום יום שלנו אנו מחויבים לעשות בהן שימוש נכון ולתת לתלמידים כלים ללמידה ותעסוקה במאה ה-21".

מתחדשים בחטיבה

תשומת לב מיוחדת מעניקים ב'הרטוב' גם לתלמידי חטיבת הביניים שתרחיב השנה את המענה לתלמידים מצטיינים ומתקשים כאחד. במקצועות הליבה יחולקו התלמידים לקבוצות על פי רמת לימוד אישית ויינתן מענה לתלמידים מצטיינים במדעים, קבוצות דוברים באנגלית, ועוד.

תכנית 'אמירים' תעניק לתלמידי כיתות ז'-ח' הזדמנות ללמידה משמעותית במגוון תחומי דעת שאינם נכללים בתכנית הלימודים הרגילה. תכנים אלה מהווים אתגר אינטלקטואלי, מעודדים יצירתיות ומעלים שאלות אותנטיות והתמודדות עם פתרונן. באופן זה, מגבירים ב'הרטוב' את המוטיבציה ללמידה ולהצטיינות. מודל 'אמירים' מאפשר לבית הספר לחשוף אוכלוסייה רחבה יותר למגוון תחומי דעת ויצירה, לעודד התנהגות למופת בקרב התלמידים באמצעות פדגוגיה ייחודית, לעודד יצרנים של ידע, רעיונות ותוצרים ולהעשיר את התלמידים בדרך למצוינות.

תכנית 'מצמיחים'

בית הספר ימשיך במאמציו לטפח אקלים חינוכי מיטבי באמצעות דיאלוג מקדם בין המורים לתלמידים, הגברת תחושת המוגנות בעזרת פרויקטים של תכנית 'מועצה ללא אלימות', שיעורי חינוך, הרצאות, סרטים, הצגות וסדנאות. זאת מתוך הבנה כי טיפוח אקלים חינוכי מיטבי הוא תנאי ראשון ללמידה בהיות הסביבה בטוחה, תומכת, מכילה ומוגנת.

סדנת 'מצמיחים' למניעת אלימות תשולב השנה לראשונה בכיתות ז' כחלק ממודל מערכתי בית-ספרי. הסדנה, בת שלושה ימים מורכבת משלושה ימים רצופים של תרגילים חווייתיים לכל כיתה. הסדנאות  בעלות אופי דינאמי והתרגילים מאפשרים לתלמידים להציב סימני שאלה לגבי האופן בו מתנהלים חייהם כיום בכיתה ובבית הספר, ולגבי אופן התמודדותם עם אלימות חברתית לסוגיה. הסדנה תקנה לתלמידים כלים ותרגול טכניקות להתמודדות נכונה בסיטואציה של עימות כגון הצקה מילולית ופיזית, השפלה, איומים, שמועות, סחיטה, גניבות, אלימות מינית וחרם. כמו כן, יושם דגש על טיפוח תחושת השייכות של כלל תלמידי הכיתה והפחתת תחושת הניכור, העצמת תלמידים על ידי זיהוי מקורות הכוח שלהם ושל חבריהם ומתוך הכרה ביכולתם לממש שינוי אישי וקבוצתי, והכשרה מעשית של מחנכות ומחנכי הכיתות לטובת השגת שינוי חיובי בכיתה.

בית הספר הרטוב ימנה בשנת הלימודים תשע"ח כ-800 תלמידים, עלייה של 7% במספר התלמידים ביחס לשנה הקודמת. לאור מספר הנרשמים הרב לבית הספר תפתחנה כיתות לימוד נוספות, אחת בשכבה ז' ואחת בשכבה י'.

במהלך חופשת הקיץ הושקעו משאבים ומאמצים רבים בהכנת המרחבים הפיזיים של בית הספר. הבניינים שופצו, הוכנס שילוט לכל מרחבי בית הספר, שודרגו הגינות וגולת הכותרת כאמור, מעבר לסביבה מתוקשבת והוראה דיגיטלית.

 

	תיכון הרטוב

	תיכון הרטוב

	תיכון הרטוב

	תיכון הרטוב

שפת האתר
מקריא כעת. ביטול הקראה אוטומטית
לחץ על המתג התחתון להפעלה או כיבוי של ההקראה הקולית פתיחת הגדרות הקראה קולית

קול הקראה:

סיוון גלעד

מהירות הקראה:

איטי רגיל מהיר

הפעלת הקראה במעבר טאב:

פעיל כבוי

הקראה אוטומטית בכניסה לעמוד:

פעיל כבוי