מטה יהודה דלג >>
קורס פסיכומטרי לצעירי מטה יהודה
גודל טקסט: שלום, אורח התחברות לאתר הרשמה לאתר
תוכן

מועדי הרישום לשנת הלימודים תשע"ט


-יחל ביום ראשון יב' בשבט התשע"ח (28/1/2018)

-ועד ליום חמישי ז' באדר התשע"ח (22/2/2018)

הרישום​ לגני ילדים  הסתיים.

הרישום לכתות א' ממשיך מול בתי הספר.

הרישום לבתי הספר "צורים" ו"הדסים" יתבצע  במשרדי המועצה במועד ב'.


מועד ב' ל​רישום:

ההרשמה במועד ב' תתחדש בין התאריכים 22/4/2018 עד 02/05/2018

באמצעות אתר האינטרנט וכן במשרדי המועצה.

כמו כן יעמוד לרשותכם מוקד תמיכה ומידע טלפוני: 072-2705125

לרישום גני ילדים וכתות א' לשנת תשע"ט לחצו כאן

 

גילאי הרישום מוקד תמיכה ומידע טלפוני רישום כיתות א'
רישום גני ילדים רישום תושבים חדשים רישום כתות א בתי הספר צורים והדסים בצור הדסה
מעונות יום טפסים להורדה רישום לביהס קרוב רק בביהס על פי מיפוי
  חטיבת ביניים ותיכון  

 

גילאי הרישום


בהתאם לחוק לימוד חובה (תיקון מס' 32), התשע"ג - 2013 שהתקבל בכנסת ביום א' באב תשע"ג  8.7.2013.

כיתה א' - התאריכים :  ו' בטבת התשע"ב   -  1 בינואר 2012
                        י"ח בטבת התשע"ג  -  31  בדצמבר 2012

גילאי 5 - התאריכים : י"ט בטבת התשע"ג  -  1 בינואר 2013
                            כ"ח בטבת התשע"ד  -  31 בדצמבר 2013

גילאי 4 - התאריכים : כ"ט בטבת התשע"ד  -  1 בינואר 2014
                            ט' בטבת התשע"ה  -  31 בדצמבר 2014

גילאי 3 - התאריכים : י' בטבת התשע"ה  -  1 בינואר 2015
                            י"ט בטבת התשע"ו  -  31 בדצמבר 2015


חריגי גיל רך : ילדים שנולדו עד 15.1.2016 (כולל) ועברו ועדת חריגים במחוז .
                         (יובהר, על ילדים, חריגי גיל רך לא חלה חובת הלימוד) פרטים באתר.

להורדת מידע חשוב לצורך רישום לשנת הלימודים תשע"ט לחץ כאן

להורדת מידע רישום לגני ילדים וכיתות א' לשנת הלימודים תשע"ט לחץ כאן

 

מוקד התמיכה והמידע הטלפוני


טלפ​ון: 072-2705125


תושבים שאין ברשותם גישה לאינטרנט או מתקשים בביצוע ההליך, מתבקשים להתקשר למוקד התמיכה והמידע הטלפוני במועדי הרישום בלבד! בימים א'-ה' בין השעות 8:00 - 18:00

 

תושבים חדשים


תושבים חדשים אשר עומדים לעבור למטה יהודה ,לקראת הקיץ ובעת הרישום ואינם יכולים עדיין לשנות את כתובתם בתעודת זהות:

 1. 1. יש לבטל את הרישום במחלקת החינוך במקום מגוריהם הקודם (כולל גילאי 3-4), טרם ביצוע הרישום במועצה. חובה - להצטייד באישור הביטול בכתב.
   
 2. 2. תושבים שטרם העבירו את מקום מגורם למטה יהודה, יצטיידו במסמכים הבאים:
  1. חוזה קניה/ בנייה / היתר בניה.
    
  2. ספח ת"ז של שני ההורים.
    
  3. טופס רישום על תנאי לגני ילדים או בתי ספר (ניתן להוריד מהאתר).
    
  4. תשלום עבור תכניות העשרה.
    
  5. ביטול רישום מהרשות אותה עוזב התלמיד.
    
  6. תלמידי כתות ב' עד ו' להגיע עם צילום גיליון ציונים/הערכה של מחצית ראשונה או משנה שעברה.
    
  7. הורים גרושים/פרודים – יש להצטייד בפסק דין מתאים בנוגע למשמורת על הקטינים ולמלא טופס כתב הצהרה והתחייבות להורים גרושים /פרודים (את הטופס ניתן להוריד מהאתר בטפסים להורדה)

לצורך הרישום יש להגיע למנהל החינוך במועצה - מחלקת הגיל הרך, נא לתאם הגעה מראש במועדי הרישום .

 

רישום לגני ילדים


-להורדת איגרת להורים רישום לגני ילדים לשנת הלימודים תשע"ט בשפה העברית לחץ כאן

-להורדת איגרת להורים רישום לגני ילדים לשנת הלימודים תשע"ט בשפה הערבית לחץ כאן

 

רישום לכיתות א' 

 

לרישום גני ילדים וכתות א' לשנת תשע"ט לחצו כאן

 

-להורדת איגרת להורים רישום לכתה א' לשנת הלימודים תשע"ט בשפה העברית לחץ כאן

-להורדת איגרת להורים רישום לכתה א' לשנת הלימודים תשע"ט בשפה הערבית לחץ כאן

-להורדת מידע חשוב לצורך רישום לשנת הלימודים תשע"ט לחץ כאן

 

רישום כתות א' בתי הספר "הדסים" ו"צורים" בצור הדסה


הרישום לבתי הספר "הדסים" ו"צורים" יתבצע באופן הבא:


-למעבר לטופס בקשה לשיבוץ כתות א' לבתי הספר "צורים" ו-"הדסים" – תשע"ט לחץ כאן

 

טפסים להורדה


-טופס בקשה לביטול רישום / עזיבה ממועצה אזורית מטה יהודה לשנה"ל תשע"ט

-כתב הצהרה והתחייבות להורים גרושים / פרודים לצרכי רשום לגני הילדים ולבתי הספר – תשע"ט 

-רישום על תנאי – גני ילדים / בתי ספר שנה"ל תשע"ט

-אישור בקשה לרישום לגן חובה מוכר שאינו רשמי לשנה"ל התשע"ט

-טופס בקשה ללמודי חוץ

-קריטריונים לאישור חריגים במועד הקובע לצורך רישום חריגי גיל מתחת לגיל 3 - תשע"ט

-להורדת מידע חשוב לצורך הרישום לשנת הלימודים תשע"ט לחץ כאן

 

רישום לביהס קרוב רק בביהס על פי מיפוי


להגיע לבית הספר ולבצע רישום.

 

מעונות יום


מועדי ההרשמה:

למעונות היום בפיקוח משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים תתקיים בין התאריכים 04/02/2018 עד 22/02/2018

ההרשמה למעונות תתבצע במעונות היום בלבד

למעבר לרשימת מעונות יום מטה יהודה לחץ כאן

 

חטיבת ביניים ותיכון


להגיע לבית הספר לבצע רישום על פי המיפוי.

קישור לאתר של ישיבת אמי"ת נחשון.

קישור לאתר של בית ספר דרור משלב יצירתי.

קישור להסבר על בית הספר דרור

קישור למועדי רישום של תיכון אור

שפת האתר
מקריא כעת. ביטול הקראה אוטומטית
לחץ על המתג התחתון להפעלה או כיבוי של ההקראה הקולית פתיחת הגדרות הקראה קולית

קול הקראה:

סיוון גלעד

מהירות הקראה:

איטי רגיל מהיר

הפעלת הקראה במעבר טאב:

פעיל כבוי

הקראה אוטומטית בכניסה לעמוד:

פעיל כבוי