גודל טקסט: שלום, אורח התחברות לאתר הרשמה לאתר
תוכן

מידע על רישום לגני ילדים וכיתות א לשנה"ל תשע"ח

הרישום יחל ביום ראשון י"ב בשבט התשע"ח (28 בינואר 2018) ויימשך עד תוצאת תמונה עבור רישום לגני ילדים

יום חמישי ז' באדר התשע"ח  (22 בפברואר 2018). 

יובהר, חובת הרישום לגן ילדים מוכר ולביקור בגן ילדים מוכר (רשמי או מוכר שאינו רשמי) חל על ילדים בגיל 3 ואילך בגיל הרישום כמפורט בסעיף 1.2.

 

 

גילאי הרישום

בהתאם לחוק לימוד חובה (תיקון מס' 32), התשע"ג - 2013 שהתקבל בכנסת ביום א' באב תשע"ג  8.7.2013.

כיתה א' - התאריכים :  ו' בטבת התשע"ב   -  1 בינואר 2012
                        י"ח בטבת התשע"ג  -  31  בדצמבר 2012

גילאי 5 - התאריכים : י"ט בטבת התשע"ג  -  1 בינואר 2013
                            כ"ח בטבת התשע"ד  -  31 בדצמבר 2013

גילאי 4 - התאריכים : כ"ט בטבת התשע"ד  -  1 בינואר 2014
                            ט' בטבת התשע"ה  -  31 בדצמבר 2014

גילאי 3 - התאריכים : י' בטבת התשע"ה  -  1 בינואר 2015
                            י"ט בטבת התשע"ו  -  31 בדצמבר 2015


חריגי גיל רך : ילדים שנולדו עד 15.1.2016 (כולל) ועברו ועדת חריגים במחוז .
                         (יובהר, על ילדים, חריגי גיל רך לא חלה חובת הלימוד) פרטים באתר.

 
 
 
 
 

הרישום לגני ילדים לשנת הלימודים תשע"ח
יחל ביום ראשון יב' בשבט התשע"ח 28/1/2018))
ועד ליום חמישי ז' באדר התשע"ח 22/2/2018))


הרישום יערך באמצעות אתר האינטרנט של המועצה.
בדף הבית של המועצה יופיע  קישור – 
רישום לגני הילדים וכתות א' לשנה"ל תשע"ט.
(פרטי זיהוי אלו ישמשו גם לבדיקת השיבוץ בתחילת חודש אוגוסט).
חובת הרישום לגן ילדים חלה על ילדים בגילאי  3 ומעלה.
לתשומת לבם של הורים שילדם משובץ השנה בגן של הרשות, על אף שילדכם לומד השנה בגן עליכם לדאוג לרשום לשנה"ל תשע"ט.

 • מינהל החינוך יעשה ככל שניתן כדי להיענות לבקשתכם. יחד עם זאת, אין הרשות מתחייבת לשבץ את ילדכם למסגרת המבוקשת.
 • הרישום אינו שיבוץ ! הרישום הינו תהליך רישום בו ההורים מבקשים מהרשות לכלול את ילדם בתהליך השיבוץ בכפוף ליכולת קליטה בגנים/בבתי הספר. 
 • השיבוץ לגני הילדים יפורסם בתחילת חודש אוגוסט באמצעות האתר.
 • איגרת הרישום תישלח לביתכם במהלך חודש ינואר 2018.
 • שימו לב - הרישום באמצעות האינטרנט מניח כי נעשה על דעת שני ההורים. במידה ויתברר שהנחה זו לא מתקיימת או אינה נכונה. הרישום יבוטל.
 • ילדים  אשר כתובת המגורים בתעודת הזהות של שני ההורים אינן מעודכנות במטה יהודה, לא יוכלו להירשם באמצעות אתר האינטרנט של המועצה. 
 • יש לעדכן את הכתובת של שני ההורים במשרד הפנים לכתובת המגורים במטה יהודה, לאחר מכן להגיע למשרדי המועצה לביצוע רישום ותשלום, בהתאם למועדי קבלת הקהל במדור גנים.
 • הורים החיים בנפרד, יש למלא הצהרה והתחייבות במהלך הרישום. (טפסים באתר)

תושבים חדשים

יש לבטל את הרישום במחלקת החינוך במקום מגוריהם הקודם, טרם ביצוע הרישום במועצה.  חובה - להצטייד באישור הביטול בכתב.
תושבים שטרם העבירו את מקום מגורם למטה יהודה, יצטיידו במסמכים הבאים:  * חוזה קניה/ בנייה / היתר בניה.
     * ספח ת"ז של שני ההורים.
     * טופס רישום על תנאי לגני ילדים או בתי ספר (ניתן         להוריד מהאתר).
              * תשלום עבור תכניות העשרה.
לצורך הרישום יש להגיע למנהל החינוך במועצה - מחלקת הגיל הרך, נא לתאם הגעה מראש במועדי הרישום .


שנתוני הרישום

רישום תלמידים יעשה בכפוף לשנתונים שנקבעו ע"י משרד החינוך. שנתונים הזכאים לרישום לגני ילדים לשנה"ל תשע"ט:
שנתון 2012 – עולים לכתה א'
ככלל, ילדים אשר נולדו בין התאריכים 01/01/2012 עד ל – 31/12/2012 מיועדים ללמוד בכיתה א' בשנת הלימודים תשע"ט.
הישארות שנה נוספת בגן חובה
במידה ועולה שאלה אצל הגננת או אצל ההורים, ביחס למידת המוכנות של הילד להשתלב במסגרת הבית ספרית, ניתן להיוועץ עם פסיכולוג/ית הגן.
רישום לשנה נוספת בגן מותנה בהמלצת הפסיכולוג/ית מטעם השפ"ח, הגננת והסכמה של ההורים.
גני ילדים :
שנתון 2013 – גן חובה
שנתון 2014 – גן טרום
שנתון 2015 – גן טרום, טרום חובה (שנה ראשונה בגן)
תלמידי שנתון 2016 אינם זכאים לרשום! לא ניתן לבצע רישום גם אם מדובר בפער של יום אחד! רישום לא יעשה במהלך שנת הלימודים לתלמידים שאינם זכאים לרישום.
יחד עם זאת , משרד החינוך מאפשר בחינת בקשות חריגות לרישום תלמידי שנתון 2016 על פי קריטריונים שמשרד החינוך קבע.

חריגי גיל -  ילדים אשר נולדו בין התאריכים 1.1.2016 - 15.1.2016 (כולל)

הורים לילדים העונים על קריטריון זה  (ילידי 1.1.2016 – 15.1.2016 כולל), המבקשים לרשום את ילדיהם לגני המועצה, יוכלו להגיש בקשת רישום עבור ילדיהם במועדי הרישום לגנים: 28/1/2018  עד 22/2/2018. אין המועצה מתחייבת לטפל בפניות אשר יוגשו לאחר מועד זה.
לבקשות יש לצרף מסמכים רלוונטיים המעידים על הצורך/סיבה לרישום הילד/ה למסגרת הגן.
הבקשות יועברו באופן מרוכז לוועדת חריגים במשרד החינוך במחוז ירושלים אשר תקבע בחודש יולי.
הודעות שיבוץ יפורסמו להורים במהלך חודש אוגוסט.
כמו כן, לאחר אישור משרד החינוך במידה ויתקבל , שיבוץ הילדים יהיה על בסיס מקום פנוי בלבד.

יודגש – על ההורים לרשום את ילדם למסגרת החינוכית המתאימה לגילם (מעון/ או מסגרת פרטית) על מנת להבטיח את מקומם.
אין בפניה זו למועצה התחייבות שיבוץ הילד לגן אלא רק בכפוף לאישור משרד החינוך.

 


יובהר: ילדים אשר אושר שיבוצם ע"י משרד החינוך כחריגי גיל  יחולו הדברים הבאים:

 1. שיבוץ יעשה על פי אפשרויות העומדות בפני המערכת בכפוף לקריטריונים.
 2. המשפחה תחויב בשכר לימוד על פי טבלת שכר לימוד של משרד החינוך בשנה"ל  תשע"ח - 9,660 ₪  תשלום שנתי –( 966 ₪  X  10 חודשים).
  סכום זה ללא עלות צהרון אותו יש לשלם מול מפעילת הצהרון. 
 3. התשלום נגבה בהוראת קבע בכרטיס אשראי ע"י הרשות.

ניתן להוריד את הטופס מהאתר בטפסים להורדה למלא את הטופס  ולהחזיר לסימה מחלקת גיל הרך בצרוף ספח ת"ז  למייל :      sima@m-yehuda.org.il   פקס : 029958629


קבלת קהל יום שני בין השעות 08:30 עד 15:30
כל יום אחר במועדי הרישום בתאום מראש

 

שפת האתר
מקריא כעת. ביטול הקראה אוטומטית
לחץ על המתג התחתון להפעלה או כיבוי של ההקראה הקולית פתיחת הגדרות הקראה קולית

קול הקראה:

סיוון גלעד

מהירות הקראה:

איטי רגיל מהיר

הפעלת הקראה במעבר טאב:

פעיל כבוי

הקראה אוטומטית בכניסה לעמוד:

פעיל כבוי