מטה יהודה דלג >>
קורס פסיכומטרי לצעירי מטה יהודה
גודל טקסט: שלום, אורח התחברות לאתר הרשמה לאתר
תוכן

תוכנית עבודה

ערכי ליבה מינהל החינוך

 • מתן הזכות לכל ילדי מטה יהודה לזכות לחינוך מיטבי ולמיצוי הפוטנציאל האישי כחלק מהמחויבות ליצירת שיווין הזדמנויות חברתי.
 • הבניית מערכת חינוך המאפשרת מרחב חינוכי ותרבותי למגוון הקהילות החברתיות במטה יהודה
 • השאיפה למצוינות ולמקצועיות תלווה את הפעילות של מינהל החינוך וכל עשייה חינוכית.
 • שיקולים פדגוגיים וחינוכיים יהוו חלק אינטגראלי במערכת ההחלטות במינהל החינוך ובעשייה החינוכית.
 • מחויבות לרמת שירות גבוהה לכל הפונים באשר הם.

 

אמנת מינהל החינוך

 • מינהל החינוך רואה במתן שירות מרכיב מרכזי בפעילותו.
 • אנו מאמינים כי שירות איכותי והוגן הינו ביטוי למתן הזדמנות שווה לכל תלמיד ומהווה זכות בסיסית.
 • אנו פועלים בתחושת שליחות ומתוך מחויבות לפעול לקידום מערכת החינוך ולרווחת כל הבאים בשעריה.
 • אנו מתחייבים להתפתחות מקצועית, מתוך שאיפה למצוינות ולאיכות מרבית.
 • אנו מתחייבים לביצוע תהליכי הערכה ומדידה על מנת להשתפר באופן מתמיד.

 

אנו שואפים כי מערכת החינוך במטה יהודה תהה:

 • גמישה ופורצת דרך
 • מאפשרת מיצוי אישי לכל תלמיד ותלמידה הבוחרים לממש את יכולותיהם ועוצמותיהם במסגרותיה.
 • מטפחת תלמידים גאים, מובילים ובעלי ערכים לאומיים דמוקרטיים, ציוניים,  קהילתיים  וסביבתיים הניזונים ממרחבי חינוך עשירים ומגוונים.
 • מפתחת ומעצימה מנהלים ועובדי הוראה כמנהיגים חינוכיים

 

אנו שואפים להוביל ערכים אלו במערכת החינוך במטה יהודה:

 •  מעורבות ושייכות
 • קיימות סביבתית אקטיבית
 • אחריות לאומית וקהילתית
 • נתינה והתנדבות
 • שיווין הזדמנויות
 • איכות ומצוינות
 • כבוד האדם/קבלת השונה
 • מקצועית

 

מטרות-על רב שנתיות :

 • מיצוב מערכת החינוך במטה יהודה כמובילה ופורצת דרך.
 • יצירת גאווה מקומית והפיכת מטה יהודה לאבן שואבת לאוכלוסיות המבקשות חינוך איכותי.
 • העלאת מספר התלמידים המקבלים מענה חינוכי במערכות החינוך במטה יהודה מתוך בחירה בהן לאור איכותן.
 • פיתוח המצע הרגשי, הערכי והחברתי של כלל הלומדים.
 • הגעה להישגים לימודיים גבוהים על פי מדדי הערכה ברמה הארצית והבינלאומית.
 • יצירת אקלים חינוכי המושתת על ערכים אותם הקהילה בוחרת להוביל.
 • מתן מענה חינוכי לכלל האוכלוסיות והקהילות בהתאם לצרכיהן הייחודיים.
 • בניית רצף חינוכי מגיל ינקות ועד בגרות.
 • העצמה אישית ומקצועית של מנהלים וציוותי החינוך וגיוס כ"א איכותי.
 • הקמת מסגרת לימודים אקדמית קהילתית אשר תביא לידי ביטוי את הייחודיות של מטה יהודה.
 • יצירת מרחב חינוכי משותף לכלל העוסקים בעשייה החינוכית, בהם: מועצה, משרד החינוך, ציוותי החינוך, הורים, תלמידים וגופים מקצועיים.
 • בניית תוכנית אסטרטגית ארוכת טווח למערכת החינוך במטה יהודה והוצאתה מהכוח אל הפועל.
 • מתן מירב המענים החינוכיים לתלמידינו בתוך הרשות.

 

יעדים רב שנתיים

 • פיתוח ועידוד תוכניות חדשניות, יוזמות פדגוגיות ומגמות המכוונות להתפתחות אישית, חברתית, ערכית ולימודית.
 • הובלה של תוכניות להעלאת ההישגים הלימודיים של כלל התלמידים ותמיכה בתוכניות קיימות.
 • יצירת תשתיות טכנולוגיות ומדעיות בכל בתי הספר.
 • עידוד והקצאת משאבים ליצירת כיתות וקבוצות למידה המאפשרות למידה איכותית בגנים ובבתי הספר.
 • בניית מדדים כמותיים לביצוע הערכה ומדידה לשיפור ההישגים הלימודיים על פי הקריטריונים במבחנים ארציים ובין לאומיים.
 • הרחבה והקמה של מוסדות חינוך בהלימה לתוכנית אסטרטגית ארוכת טווח.
 • הובלת יוזמות להתמקצעות המנהלים והמורים: יעוץ ארגוני, פורום מנהלים, פורום גיל הרך, השתלמויות.
 • הקצאת משאבים להבניית סביבה חינוכית מיטבית בגיל הרך עבור כלל הילדים ועבור הילדים בסיכון.
 • בניית תוכניות ופיתוח כלים לצמצום נשירה גלויה וסמויה.
 • הקמת מכללה קהילתית, אשר תעודד אקדמיזציה של תושבי מטה יהודה, בשימת דגש על ייחודיות המקום.
 • גיוס משאבים ייחודיים ממשרד החינוך והמגזר השלישי למוסדות החינוך כחלק ממערך איגום משאבים כלכליים לעשייה חינוכית.
 • מתן מענה לאוכלוסיות קצה: מחוננים, חינוך מיוחד. 

 

יעדים לשנת 2011

 •  סיום בניית תוכנית אסטרטגית ארוכת טווח למערכת החינוך במטה יהודה והמשך הוצאתה מהכח אל הפועל.
 • יצירת חזון חינוכי אזורי בקרב העוסקים בעשייה החינוכית.
 • מיצוב מינהל החינוך כמוביל פדגוגיה חינוכית.
 • התמקצעות ופיתוח תודעת שירות עמוקה בקרב עובדי מינהל החינוך.
 • ליווי פדגוגי, אירגוני ומינהלתי של בתי הספר החדשים אשר הוקמו בתשע"א.
 • בינוי קבע של בתי הספר אשר הוקמו בתשע"א – תיכון צור הדסה, ממ"ד נחושה, ממ"ד מזלג, עין נקובה עין ראפה.
 • ליווי ובינוי קבע של גנים חדשים במטה יהודה.
 • הקמה וליווי פדגוגי בית ספר יסודי נוסף בצור הדסה.
 • מחשוב נתוני מערכת החינוך, על מנת לאפשר שליטה ובקרה על נתוני התלמידים וניידותם.
 • שיפור המערך הטכנולוגי בבתי הספר: מעבדות מחשב, כיתות חכמות ותוכניות לימודיות ממוחשבות.
 • הוספת יעדים בהמשך להחלטות שתתקבלנה במסגרת התוכנית האסטרטגית לחינוך.
 • המשך הובלה וליווי של יוזמות ופרויקטים חינוכיים בבתי הספר ובגני הילדים.

 

 

יוזמות ופרויקטים בחינוך בבתי הספר ובגני הילדים – תוכנית עבודה 2011

 •  המשך הובלה וליווי של פרויקטים חינוכיים בבתי הספר ובגני הילדים:

 

קיימות ככלי לדיאלוג ערכי- תוכנית לכלל מערכת החינוך במטה יהודה אשר מטרתה פיתוח  ערכים כגון: מחויבות סביבתית , אחריות אישית, אהבת הארץ  ומנהיגות באמצעות פעילויות הנוגעות לשמירת הסביבה והטבע, בהן  גינות וחממות בבתי"ס, טיפול בבע"ח, תוכניות למחזור, סדנאות לפיתוח מודעות סביבתית ואחריות אישית. זאת ועוד, אנו מאמינים כי עשייה מעיין זו משפיעה על תלמידינו במישור הערכי כפי שציינו לעיל וכן במישור החברתי ובמישור הרגשי.

יוזמות ופרויקטים בחינוך - אנו מאפשרים לבתי"ס לבחור יוזמות ופרויקטים ייחודים להובלה בבתי ספרם אשר עומדים בקנה אחד עם תפיסת המינהל לפיתוח אקלים מיטבי חיובי בקרב צוותי ההוראה – התלמידים וההורים.

ליווי אישי באמצעות 2 מחנכים בכיתות ז-ח – בשיתוף המכון לחינוך דמוקרטי – בבתי הספר התיכון במטה יהודה.

בתי ספר מנגנים – כחלק מתפיסת עולם המבקשת להוציא מהכוח אל הפועל מצוינות בקרב כל אחד מן התלמידים , כל אחד  עפ"י כישוריו, אנו מעודדים יוזמה חינוכית להכנסת קורסי נגינה בבתי"ס במטה יהודה.

יועצים ארגוניים- לשם העצמת בתי"ס אנו מלווים בתי"ס מסוימים באמצעות יועצים ארגוניים אשר עובדים עם צוותי ההנהלה והמורים על פיתוח חזון בית ספרי ייחודיות לבית הספר ומתן מענים חברתיים וחינוכיים לכלל התלמידים.

תוכניות לפיתוח מצוינות – אנו מובילים תוכניות מצוינות לפיתוח מצוינות אישית לימודית בתחומים שונים בבתי"ס מתוך מגמה לאפשר לתלמידים רבים ככל האפשר להביא לידי ביטוי את יכולותיהם וכישוריהם .

תוכניות סל תרבות – כמנוף לקידום נושא התרבות בקרב תלמידי בתי הספר,

התוכנית תורמת להנחלת ערכים ונורמות של התנהגות נאותה , של חשיבה מעמיקה ושל רגישות חברתית. תלמידי בתי הספר צופים  בהצגות מתוך רפרטואר איכותי ומבוקר שסל התרבות הארצי מציע וכן מקיימים מפגשים עם אמנים מתחומי הספרות, אומנות פלסטית, מוזיקה וקולנוע.

תוכניות העשרה - בכל בתי הספר פועלות תוכניות ייחודיות להעשרה , לפיתוח יצירתיות והרחבת ידע העולם תוך שיתוף פעולה של מינהל החינוך, משרד החינוך, קרן קרב והוריי התלמידים.

 

העצמת מערכת החינוך ועובדי הוראה - תוכנית עבודה 2011

פורום מנהלים – בהנחיית ראש מינהל חינוך – פורום בהשתתפות מנהלי בתי הספר, סגניהם, מפקחי בתי הספר, בהנחיית ראש מינהל חינוך במטרה להעצים את צוותי ההנהלה, ליצור שפה משותפת למהיגות החינוכית במטה יהודה ולקדם נושאים משמעותיים במערכת החינוך. בשנה זו פורום מנהלים עוסק בנושא האקלים החינוכי במערכת החינוך במטה יהודה.

 

וועדות להובלת תוכנית אסטרטגית כוללת למערכת החינוך במטה יהודה - ועדת היגוי תוכנית אסטרטגית לכלל מערכת החינוך במטה יהודה וועדות משנה להבניית התוכנית, ושיתוף ועדת החינוך של המועצה ברשות ד"ר שמריהו בן פזי,  בנושאים:

הבניית חזון, אירגון ומיפוי מוסדות חינוך, חינוך ערבי, חינוך דתי, אוכלוסיות קצה, הגיל הרך, קשר קהילה למערכת החינוך.

השתלמות מנהלים מקצועית בתחומים יעודיים כגון: מתמטיקה, קיימות ככלי לדיאלוג ערכי ועוד.

פורום הגיל הרך – פורום המיועד לגננות, סייעות חינוכיות, מפקחות גני ילדים ואנשי חינוך, בהנחיית ראש מינהל חינוך. מטרתו של הפורום הוא להבנות שפה משותפת, לחשוב יחד על דרכים להעצמת החינוך בגיל הרך, להעצמת צוותי הגנים ולהבניית שיתופי פעולה עם ההורים.

השתלמות סייעות גני ילדים – למידה והנחיה בנושאים אשר הסייעת החינוכית בגן יכולה להנחות ולקחת בהן חלק במטרה לעצימה כחלק משמעותי מהצוות החינוכי, באחריות מנהלת הגיל הרך.

ימי עיון משותפים לגננות ולסייעות החינוכיות -במטרה ליצור שפה משותפת, ללמד ולחדש על מנת לקדם את החינוך בגיל הרך.

ועדת גיל הרך ישובית – פורום בו שותפים נציגי מינהל החינוך, נציגי משרד החינוך, מנהל השפ"ח, אנשי מקצוע בתחום הגיל הרך אשר מטרתו לדון בנושאים המשותפים למשרד החינוך ולמועצה על מנת ליצור שיתופי פעולה ולהבנות נהלי עבודה בתחום הגיל הרך.

ועדת היגוי חינוך מיוחד – פורום בו שותפים נציגי מינהל החינוך, נציגי משרד החינוך, מנהלת השפ"ח ואנשי מקצוע בתחום החינוך המיוחד אשר בו דנים בתכנים משותפים לקידום שיתופי הפעולה וההתמקצעות בתחום החינוך המיוחד.

ימי עיון משותפים לקב"סים, פסיכולוגים, יועצים חינוכיים ועובדי רווחה.

 

שפת האתר
מקריא כעת. ביטול הקראה אוטומטית
לחץ על המתג התחתון להפעלה או כיבוי של ההקראה הקולית פתיחת הגדרות הקראה קולית

קול הקראה:

סיוון גלעד

מהירות הקראה:

איטי רגיל מהיר

הפעלת הקראה במעבר טאב:

פעיל כבוי

הקראה אוטומטית בכניסה לעמוד:

פעיל כבוי