מטה יהודה דלג >>
קורס פסיכומטרי לצעירי מטה יהודה
גודל טקסט: שלום, אורח התחברות לאתר הרשמה לאתר
תוכן

ביה"ס ממלכתי קהילתי "הרטוב" - יסודי

 

מי אנחנו ?

שם ביה"ס ממלכתי קהילתי "הרטוב"
שם מנהל/ת חוה מגדל
המזכירה דורית סולימאני
כתובת קיבוץ צרעה
טלפון 9908900/1  פקס: 9908911 
דוא"ל dorithartuv@gmail.com
מיפוי הישובים הלומדים בביה"ס: לוזית, עג'ור, ליאון-שריגים, צפרירים, גבעת ישעיהו, נתיב הל"ה, זכריה, שדות מיכה, צרעה, נחשון, הראל, נחם, ישעי, זנוח, מחסיה, אביעזר, רוגלית.   
מס' תלמידים 620
מס' כיתות חינוך מיוחד 2

 

תיאור:

אודות ביה"ס

בית הספר הממלכתי קהילתי הרטוב הוא בית ספר אזורי- מטה יהודה, בו לומדים כ- 620 תלמידים המגיעים מקיבוצים, מושבים וישובים קהילתיים שבאזור. בביה"ס 22 כיתות: בכל  שכבה 3-4 כיתות, ובנוסף 2 כיתות לתלמידים בעלי צרכים לימודיים מיוחדים. בביה"ס כ- 60 מורים ואנשי צוות: הצוות מיומן ומנוסה, לומד ומתמקצע.

בביה"ס פועלת הנהגה בית-ספרית בה שותפים הורים וצוות הנהלת ביה"ס. יושבת ראש ההנהגה: גב' מירב אדרי . הנהגת ההורים נפגשת אחת לחודש, מקבלת עדכון על הנעשה בביה"ס ומקמת פרויקטים שונים כגון: יום המחנך, תרומה לקהילה, יום פתוח בו הורים מלמדים, שיפור חזות ביה"ס, קידום נושא הבריאות ועוד.
בצמוד לביה"ס פועלת עמותת הורים "עמותת עמיתי הרטוב", המשותפת לביה"ס היסודי וביה"ס העל יסודי. יו"ר העמותה: מר ברק כץ. העמותה פועלת בתחומים שונים לקידום ביה"ס.

מאז החל ביה"ס לפעול בשנת הלימודים תשמ"ז (1987) אנו בבחינה מתמדת של החזון והיעדים מול המציאות המשתנה: אנו מאמינים ופועלים להעניק לתלמידינו אתגרים חינוכיים וערכיים, לטפח יזמה, רגישות, יצירתיות ואחריות באקלים מיטבי.

מטרות לשנה"ל תשע"ד:

בשנת הלימודים תשע"ד הציב הצוות 4 מטרות עיקריות לקידום ביה"ס:

מטרה 1: קידום החינוך החברתי ערכי ושיפור האקלים הבית ספרי

יעד רב שנתי 1 העמקת החינוך הערכי
יעד שנתי א' הטמעת יישום תכנית מפתח הל"ב
יעד שנתי ב' עידוד התנהגות ערכית
יעד שנתי ג' עידוד וחינוך להתנהגות מקיימת
 
יעד רב שנתי 2 פיתוח מיומנויות חברתיות
יעד שנתי א' הטמעת יישום תכנית כישורי חיים
יעד שנתי ב' יצירת הזדמנויות למעורבות חברתית בביה"ס
 
יעד רב שנתי 3 חיזוק תחושת המוגנות
יעד שנתי א' העמקת ההטמעה של התקנון הבית ספרי
יעד שנתי ב' צמצום מספר אירועי אלימות
יעד שנתי ג' שיפור התנהגות התלמידים בשיעור
 
יעד רב שנתי 4 חיזוק תחושת השייכות
יעד שנתי א' יצירת הזדמנויות לביטוי אישי לתלמידים ולמורים
יעד שנתי ב' שימור מגוון מענים לפרט
יעד שנתי ג' חיזוק הקשר של ביה"ס עם הקהילה
 
מטרה 2:  קידום הישגים לימודיים

יעד רב שנתי 1 קידום והשבחת תהליכי הוראה, למידה והערכה
יעד שנתי א' קידום ההוראה המותאמת
יעד שנתי ב' קידום האמונה ביכולת התלמיד להצליח ופיתוח תחושת מסוגלות
יעד שנתי ג' קידום עבודה ממוקדת מטרה – תכנון, בקרב והערכה
 
  
יעד רב שנתי 2 העמקת החינוך לחשיבה
יעד שנתי א' שילוב הוראה ישירה של מיומנויות חשיבה בכל יחידות ההוראה בעברית
 
יעד רב שנתי 3 קידום הניצול המיטבי של השעות הפרטניות
יעד שנתי א' קידום הפעלתו של מערך השעות הפרטניות באופן יעיל
יעד שנתי ב' שיפור תהליכי הוראה, למידה והערכה במסגרת השעות הפרטניות
 
מטרה 3: קידום החינוך לבריאות

יעד רב שנתי 1 הטמעת עקרונות התזונה הנכונה
יעד שנתי א' כ 80% מהתלמידים יאכלו ארוחת בוקר לפני צאתם מהבית
יעד שנתי ב' כ 80% מהתלמידים יביאו אוכל מזין לביה"ס
 
יעד רב שנתי 2 הטמעת חשיבות העיסוק בפעילות גופנית
יעד שנתי א' כ 80% מהתלמידים יעסקו בפעילות גופנית לפחות 3 פעמים בשבוע בשעות הפנאי ובביה"ס
 
מטרה 4:  קיום חזון חינוכי בית ספרי מעודכן

יעד רב שנתי 1 חיזוק החיבור של מורים, הורים ותלמידים ושל העשייה החינוכית לחזון חינוכי בית ספרי
יעד שנתי א' הנעת תהליך לכתיבתו של חזון חינוכי בית ספרי
יעד שנתי ב' שיפור ההלימה בין תכנית העבודה הבית ספרית לבין החזון החינוכי הבית ספרי

  

פרוטוקולים

פרוטוקול תאריך פרוטוקול להורדה
1 21/09/2010 הורד פרוטוקול
2 01/11/2010 הורד פרוטוקול

 

אתר ביה"ס 

 https://sites.google.com/a/hartuvzr.org/hartuv/


 

 

שפת האתר
מקריא כעת. ביטול הקראה אוטומטית
לחץ על המתג התחתון להפעלה או כיבוי של ההקראה הקולית פתיחת הגדרות הקראה קולית

קול הקראה:

סיוון גלעד

מהירות הקראה:

איטי רגיל מהיר

הפעלת הקראה במעבר טאב:

פעיל כבוי

הקראה אוטומטית בכניסה לעמוד:

פעיל כבוי