גודל טקסט: שלום, אורח התחברות לאתר הרשמה לאתר
תוכן

המחלקה לתפעול, תיאום ופיתוח

מינהל החינוך מוביל חשיבה אסטרטגית לפיתוח מוסדות החינוך ומספק תשתית מנהלתית למערך החינוך, בכללה איסוף מידע, פיתוח מבנים ורכישת ציוד.

תחומי אחריות המחלקה:

  • מתן שירות מיטבי בהיבטים תפעוליים למוסדות החינוך ולתושבים.
  • איתור ותכנון צורכי בינוי במערכת החינוך.
  • טיפול בהצטיידות ותחזוקה שוטפת במוסדות החינוך.
  • ניהול קשר מול ועדת הסעות במשרד החינוך ומול מחלקת התחבורה במועצה.
  • בקרה כספית ורכש.

אנחנו מתחייבים !

  • לתת מענה לכל פנייה בנושאים תפעוליים למוסדות החינוך תוך שבוע ממועד הפנייה ולתאם טיפול מול האגפים הייעודיים.
  • לערוך מיפוי צורכי בינוי של מוסדות חינוך פעם בשנה, בתיאום מינהל הפיתוח במשרד החינוך והאגפים הייעודיים במועצה.
  • לערוך מיפוי צרכים בנושא הצטיידות מוסדות החינוך פעם בשנה, ולתת מענה בהתאם לקריטריונים.
  • לערוך בקרה בנושא תחזוקה שוטפת בכל מוסד חינוך 3 פעמים בשנה.

בעלי תפקידים ופרטים ליצירת קשר:

שם תפקיד טלפון נייד מייל
תיאום, תפעול ופיתוח
אסתי יששכר עוזרת גזבר ומנהלת הכנסות -חשבת חינוך 02-9958901 052-7250901 estii@m-yehuda.org.il
לירון אהרון מנהל מחלקת תאום, תפעול ופיתוח 02-9958652 052-7250652 lirona@m-yehuda.org.il
סמדר בשארי הנהלת חשבונות ולימודי חוץ 02-9958916 052-7250916 smadarb@m-yehuda.org.il

 

שפת האתר
מקריא כעת. ביטול הקראה אוטומטית
לחץ על המתג התחתון להפעלה או כיבוי של ההקראה הקולית פתיחת הגדרות הקראה קולית

קול הקראה:

סיוון גלעד

מהירות הקראה:

איטי רגיל מהיר

הפעלת הקראה במעבר טאב:

פעיל כבוי

הקראה אוטומטית בכניסה לעמוד:

פעיל כבוי