גודל טקסט: שלום, אורח התחברות לאתר הרשמה לאתר
תוכן

השירות הפסיכולוגי החינוכי

 

שירות הפסיכולוגי החינוכי פועל לקידום הרווחה הנפשית של הילדים במסגרות החינוכיות, החל מגן החובה וכלה בתיכון, באמצעות אבחון, ייעוץ וטיפול.
אנו פועלים מתוך גישה מערכתית רב-ממדית הרואה בילד שלם, על כוחותיו, חולשותיו, וקשריו עם סביבתו, המשפחה, בית הספר, החברה והקהילה. אנו מאמינים כי התערבות מוקדמת מאפשרת לילד גדילה והתפתחות טובה יותר.
השירות הפסיכולוגי מפעיל מרכז לאבחון וטיפול פסיכולוגי משלים, בתשלום. במרכז ניתן שירות פסיכולוגי איכותי תחת פיקוח מקצועי בתחומים שהם מעבר לשירותי החובה הניתנים על ידי הרשות.

תחומי אחריות היחידה

 • איתור מוקדם של קשיי ילדים במערכת החינוך.
 • מתן ייעוץ והדרכה לצוותים החינוכיים ולבעלי תפקידים במערכת החינוכית.
 • מתן ייעוץ והדרכה להורים ולילדים.
 • אבחון והערכה פסיכולוגית לילדים בעלי צרכים מיוחדים.
 • השתתפות בוועדות השמה וועדות שילוב מתי”א (מרכז תמיכה יישובי אזורי).
 • אבחון בשלות לילדי גן חובה.
 • ייזום והפעלה של פרויקטים טיפוליים-חינוכיים.
 • נוכחות פסיכולוג פעם בחודש בכל מסגרת חינוכית במועצה.
 • כל הורה וילד זכאים לקבל ייעוץ קצר טווח, עד חמש פגישות.
 • פנייה בנוגע לילדים בסיכון ובמצבי חירום תיענה מיידית. הערכה ראשונית
 • של הילד והמלצות לגבי התערבות וליווי יינתנו ביום הפנייה. השירות ניתן 24 שעות ביממה.
 • דו”ח הערכה פסיכולוגית יינתן להורים לפני מועד ועדת ההשמה.
 • פנייה לאבחון בשלות לילדי גן חובה תתקבל עד ינואר. תוצאות יימסרו להורים ולמערכת החינוך תוך 4 חודשים מיום הפנייה.

בעלי תפקידים ופרטים ליצירת קשר:

שם תפקיד טלפון נייד מייל
שירות פסיכולוגי חינוכי (פקס: 02-9958628)
אפרת אלימלך מנהלת השירות הפסיכולוגי החינוכי 02-9958803 052-7250803 Efrate@m-yehuda.org.il
צביה דקומנצי מזכירת השירות הפסיכולוגי החינוכי 02-9958802 052-7250802 zviad@m-yehuda.org.il

שפת האתר
מקריא כעת. ביטול הקראה אוטומטית
לחץ על המתג התחתון להפעלה או כיבוי של ההקראה הקולית פתיחת הגדרות הקראה קולית

קול הקראה:

סיוון גלעד

מהירות הקראה:

איטי רגיל מהיר

הפעלת הקראה במעבר טאב:

פעיל כבוי

הקראה אוטומטית בכניסה לעמוד:

פעיל כבוי