גודל טקסט: שלום, אורח התחברות לאתר הרשמה לאתר
תוכן

יעדים רב שנתיים

יעדים רב שנתיים

 • פיתוח ועידוד תוכניות חדשניות, יוזמות פדגוגיות ומגמות המכוונות להתפתחות אישית, חברתית, ערכית ולימודית.
 • הובלה של תוכניות להעלאת ההישגים הלימודיים של כלל התלמידים ותמיכה בתוכניות קיימות.
 • יצירת תשתיות טכנולוגיות ומדעיות בכל בתי הספר.
 • עידוד והקצאת משאבים ליצירת כיתות וקבוצות למידה המאפשרות למידה איכותית בגנים ובבתי הספר.
 • בניית מדדים כמותיים לביצוע הערכה ומדידה לשיפור ההישגים הלימודיים על פי הקריטריונים במבחנים ארציים ובין לאומיים.
 • הרחבה והקמה של מוסדות חינוך בהלימה לתוכנית אסטרטגית ארוכת טווח.
 • הובלת יוזמות להתמקצעות המנהלים והמורים: יעוץ ארגוני, פורום מנהלים, פורום גיל הרך, השתלמויות.
 • הקצאת משאבים להבניית סביבה חינוכית מיטבית בגיל הרך עבור כלל הילדים ועבור הילדים בסיכון.
 • בניית תוכניות ופיתוח כלים לצמצום נשירה גלויה וסמויה.
 • הקמת מכללה קהילתית, אשר תעודד אקדמיזציה של תושבי מטה יהודה, בשימת דגש על ייחודיות המקום.
 • גיוס משאבים ייחודיים ממשרד החינוך והמגזר השלישי למוסדות החינוך כחלק ממערך איגום משאבים כלכליים לעשייה חינוכית.
 • מתן מענה לאוכלוסיות קצה: מחוננים, חינוך מיוחד.

שפת האתר
מקריא כעת. ביטול הקראה אוטומטית
לחץ על המתג התחתון להפעלה או כיבוי של ההקראה הקולית פתיחת הגדרות הקראה קולית

קול הקראה:

סיוון גלעד

מהירות הקראה:

איטי רגיל מהיר

הפעלת הקראה במעבר טאב:

פעיל כבוי

הקראה אוטומטית בכניסה לעמוד:

פעיל כבוי