גודל טקסט: שלום, אורח התחברות לאתר הרשמה לאתר
תוכן

מטרות על רב שנתיות

מטרות-על רב שנתיות

 • מיצוב מערכת החינוך במטה יהודה כמובילה ופורצת דרך.
 • יצירת גאווה מקומית והפיכת מטה יהודה לאבן שואבת לאוכלוסיות המבקשות חינוך איכותי.
 • העלאת מספר התלמידים המקבלים מענה חינוכי במערכות החינוך במטה יהודה מתוך בחירה בהן לאור איכותן.
 • פיתוח המצע הרגשי, הערכי והחברתי של כלל הלומדים.
 • הגעה להישגים לימודיים גבוהים על פי מדדי הערכה ברמה הארצית והבינלאומית.
 • יצירת אקלים חינוכי המושתת על ערכים אותם הקהילה בוחרת להוביל.
 • מתן מענה חינוכי לכלל האוכלוסיות והקהילות בהתאם לצרכיהן הייחודיים.
 • בניית רצף חינוכי מגיל ינקות ועד בגרות.
 • העצמה אישית ומקצועית של מנהלים וציוותי החינוך וגיוס כ"א איכותי.
 • הקמת מסגרת לימודים אקדמית קהילתית אשר תביא לידי ביטוי את הייחודיות של מטה יהודה.
 • יצירת מרחב חינוכי משותף לכלל העוסקים בעשייה החינוכית, בהם: מועצה, משרד החינוך, ציוותי החינוך, הורים, תלמידים וגופים מקצועיים.
 • בניית תוכנית אסטרטגית ארוכת טווח למערכת החינוך במטה יהודה והוצאתה מהכוח אל הפועל.
 • מתן מירב המענים החינוכיים לתלמידינו בתוך הרשות.

שפת האתר
מקריא כעת. ביטול הקראה אוטומטית
לחץ על המתג התחתון להפעלה או כיבוי של ההקראה הקולית פתיחת הגדרות הקראה קולית

קול הקראה:

סיוון גלעד

מהירות הקראה:

איטי רגיל מהיר

הפעלת הקראה במעבר טאב:

פעיל כבוי

הקראה אוטומטית בכניסה לעמוד:

פעיל כבוי