גודל טקסט: שלום, אורח התחברות לאתר הרשמה לאתר
תוכן

תפיסה חינוכית

חינוך והשכלה מהווים תשתית ליצירת בוגר בעל אפשרויות בחירה ברמה הרגשית - אישית, הערכית והמקצועית והינם הבסיס למיצוי אישי והרחבת אופקים. 

בניית רצף חינוכי מגיל ינקות ועד סיום י"ח שנים. 

מתן מענה חינוכי משמעותי מגיל ינקות ולאורך השנים הראשונות. 

מערכת החינוך במטה יהודה תאפשר מענה לצרכי האוכלוסיות והקהילות השונות ותפעל ליצירת גשרים לחיבור ביניהן: 

  • יהודים- ערבים
  • חילונים – דתיים
  • ותיקים - חדשים

הכנת התלמיד בתוך המערכת לאתגרים העומדים בפניו עם צאתו: 

  • שירות צבאי - לאומי
  • לימודים  גבוהים
  • רכישת מקצוע 

אנו מאמינים במרחב חינוכי משותף. 

תלמידים, מנהלי בתי ספר, צוות חינוכי: מורים, גננות סייעות, משרד החינוך, הורים וועדת חינוך והרשות הם השותפים בעשייה החינוכית.  

 

שפת האתר
מקריא כעת. ביטול הקראה אוטומטית
לחץ על המתג התחתון להפעלה או כיבוי של ההקראה הקולית פתיחת הגדרות הקראה קולית

קול הקראה:

סיוון גלעד

מהירות הקראה:

איטי רגיל מהיר

הפעלת הקראה במעבר טאב:

פעיל כבוי

הקראה אוטומטית בכניסה לעמוד:

פעיל כבוי