גודל טקסט: שלום, אורח התחברות לאתר הרשמה לאתר
תוכן
  • טופס פניות מקוון בנושא הסעים
  • חידון התנך
  • פרסים והישגים בחינוך
  • קיימות 2
  • תכנית העבודה
  • אמנת השרות
  • פורום מנהלים
שפת האתר
מקריא כעת. ביטול הקראה אוטומטית
לחץ על המתג התחתון להפעלה או כיבוי של ההקראה הקולית פתיחת הגדרות הקראה קולית

קול הקראה:

סיוון גלעד

מהירות הקראה:

איטי רגיל מהיר

הפעלת הקראה במעבר טאב:

פעיל כבוי

הקראה אוטומטית בכניסה לעמוד:

פעיל כבוי