גודל טקסט: שלום, אורח התחברות לאתר הרשמה לאתר
תוכן

The Environment

The regional council emphasizes the development of settlement and infrastructures while protecting the environment. We recognize the importance of protecting the environment, and therefore promote the construction of ecological systems and monitoring mechanisms that can be a model for environmental protection.
 
All new development plans comply with ecological standards and the encouragement of green construction. Three recycling sites have been established to serve our residents, Three of our settlements have won the Council for a Beautiful Israel award: Kibbutz Zora’a, Kibbutz Ma’ale Hahamisha, and Kibbutz Ramat Rachel.
שפת האתר
מקריא כעת. ביטול הקראה אוטומטית
לחץ על המתג התחתון להפעלה או כיבוי של ההקראה הקולית פתיחת הגדרות הקראה קולית

קול הקראה:

סיוון גלעד

מהירות הקראה:

איטי רגיל מהיר

הפעלת הקראה במעבר טאב:

פעיל כבוי

הקראה אוטומטית בכניסה לעמוד:

פעיל כבוי