מטה יהודה דלג >>
קורס פסיכומטרי לצעירי מטה יהודה
גודל טקסט: שלום, אורח התחברות לאתר הרשמה לאתר
תוכן

Bible Country

The regional council Mate Yehuda is located on the historical site of the original Tribe of Yehuda, spanning from the Mediterranean Sea in  the West to the Dead Sea in the East.
 
Throughout the history of the Jewish people, this area has been the locus of many tumultuous changes. Its pastoral green scenery has been witness to dramatic events that affected the entire nation, such as the rebellion of the Maccabim, Samson’s war, and the revolt led by Bar Kochva against the Roman Empire.
 
Thousands of years of history have passed over these grounds, and there are still archaeological remains to be found in the council’s forests and sites. These are a locus of attraction for domestic and international. 
 
שפת האתר
מקריא כעת. ביטול הקראה אוטומטית
לחץ על המתג התחתון להפעלה או כיבוי של ההקראה הקולית פתיחת הגדרות הקראה קולית

קול הקראה:

סיוון גלעד

מהירות הקראה:

איטי רגיל מהיר

הפעלת הקראה במעבר טאב:

פעיל כבוי

הקראה אוטומטית בכניסה לעמוד:

פעיל כבוי