גודל טקסט: שלום, אורח התחברות לאתר הרשמה לאתר
תוכן

Historical and Geographic Background

 
The regional council Mate Yehuda was founded in 1964 and is the .largest regional council in Israel The council is located on the historical site of the original tribe of Yehuda. It spans 520,000 dunams and stretches from Jerusalem in the  east to the coastal plains in the west.
 
The council contains 57 municipalities, comprised of villages, kibbutzim community settlements, Arab villages, agricultural farms, and the village Neve Shalom which is the only Jewish-Arab community settlement in Israel.
 
The residents’ occupational profile has undergone many changes from dealing primarily in agriculture to newer realms such as tourism organic farming, and sophisticated industr.
שפת האתר
מקריא כעת. ביטול הקראה אוטומטית
לחץ על המתג התחתון להפעלה או כיבוי של ההקראה הקולית פתיחת הגדרות הקראה קולית

קול הקראה:

סיוון גלעד

מהירות הקראה:

איטי רגיל מהיר

הפעלת הקראה במעבר טאב:

פעיל כבוי

הקראה אוטומטית בכניסה לעמוד:

פעיל כבוי