גודל טקסט: שלום, אורח התחברות לאתר הרשמה לאתר
תוכן

Tourism

Mate Yehuda is one of Israel’s most popular tourist attractions and is visited by millions every year - more than any other region in Israel
 
The area’s distinction lies in its vast wealth of tourist attractions, from nature and heritage sites, to national parks and forests, hidden caves and Biblical points of interest In addition, throughout history, the region’s unique climate has always been beneficial for growing grapes. Thirty of the country’s most prestigious vineyards are located on Israel’s own ‘Wine Route’, in Mate Yehuda.
 
Rural tourism is one of the foundations for developing economic and occupational resources.

A combination of creative thinking and a modern 
business approach has served to promote tourism.
 
שפת האתר
מקריא כעת. ביטול הקראה אוטומטית
לחץ על המתג התחתון להפעלה או כיבוי של ההקראה הקולית פתיחת הגדרות הקראה קולית

קול הקראה:

סיוון גלעד

מהירות הקראה:

איטי רגיל מהיר

הפעלת הקראה במעבר טאב:

פעיל כבוי

הקראה אוטומטית בכניסה לעמוד:

פעיל כבוי