גודל טקסט: שלום, אורח התחברות לאתר הרשמה לאתר
תוכן
 • חינוך
 • leading
 • חברה כלכלית
 • service charter
 • About Us

  Mateh Yehuda Regional Counci is a regional council in the Jerusalem District of Israel. In 2008 it was home to 36,200 people.
  The name of the regional council stems from the fact that its territory was part of the land allotted to the Tribe of Judah, according to the Bible.
   
  The regional council administers moshavim, kibbutzim, Arab villages and other rural settlements that lie to the north and south of Jerusalem-Tel Aviv highway, from Jerusalem to Latrun and up to area of Beit Shemesh (Ha'ela Valley) in the South.
   
  The settlements vary greatly in their character. There are religious, secular and mixed Jewish communities, two Arab communities, and the only mixed Arab-Jewish village in Israel - Neve Shalom. Many of the Jewish communities in the Mateh Yehuda district were established by immigrants from India, Yemen, Iraq, Iran and countries in Eastern Europe.
 • Mate Yehuda-Leading quality of life

 • Yad Harif center - Mate Yehuda

שפת האתר
מקריא כעת. ביטול הקראה אוטומטית
לחץ על המתג התחתון להפעלה או כיבוי של ההקראה הקולית פתיחת הגדרות הקראה קולית

קול הקראה:

סיוון גלעד

מהירות הקראה:

איטי רגיל מהיר

הפעלת הקראה במעבר טאב:

פעיל כבוי

הקראה אוטומטית בכניסה לעמוד:

פעיל כבוי