מטה יהודה דלג >>
קורס פסיכומטרי לצעירי מטה יהודה
גודל טקסט: שלום, אורח התחברות לאתר הרשמה לאתר
תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה
כתובתנו: מרכז אזורי הר טוב ד.נ.שמשון 9970000
תוכן

אגף שיפור פני הכפר ואיכות הסביבה

האגף לשיפור פני הכפר נמצא במגע יומיומי עם התושבים כמעט בכל תחום. אנו שואפים לקיים מועצה אזורית מטופחת ומתוחזקת היטב, ופועלים במגוון תחומים להטמעה של ערכים אלו:

 • פינוי הפח ליד הבית ופיקוח על איכות הסביבה, מחזור רוב הפסולת על מנת לצמצם פליטת גזי חממה.
 • התקנה ותחזוקה של תאורת הרחוב.
 • טיפול במערכות ביוב, חשמל וכבישים.
 • מניעת בזבוז מים ואנרגיה, מעבר לייצור אנרגיה סולארית.
 • טיפול בכלבים, חיסונם ומניעת שוטטות בעלי חיים.
 • תחזוק מיטבי של גני ילדים ומוסדות חינוך.
 • מניעת זיהום הסביבה על ידי אכיפה ופיקוח.
 • האגף לשיפור פני הכפר במטה יהודה מעמיד את איכות הסביבה בראש סדר העדיפות הציבורי.
 • השירות ניתן באמצעות
 • המחלקה לתברואה ופיקוח
 • המחלקה לרישוי עסקים
 • המחלקה לשירותים וטרינריים
 • מחלקת חשמל
 • המחלקה לאחזקת גני ילדים ומוסדות חינוך
 • המחלקה לאחזקת ביוב וכבישים

בעלי תפקידים ופרטים ליצירת קשר:

שם תפקיד טלפון נייד מייל
שיפור פני הכפר ואיכות הסביבה (פקס: 02-9958625)
משה סויסה מנהל אגף שיפור פני הכפר איכות הסביבה 02-9958835 052-7250835 moshes@m-yehuda.org.il
מרגלית ג'מו מזכירת אגף 02-9958972 052-7250972 margalitj@m-yehuda.org.il
אתי ברששת מזכירה ורכזת מוקד 02-9958668 052-7250668 etib@m-yehuda.org.il

שפת האתר
מקריא כעת. ביטול הקראה אוטומטית
לחץ על המתג התחתון להפעלה או כיבוי של ההקראה הקולית פתיחת הגדרות הקראה קולית

קול הקראה:

סיוון גלעד

מהירות הקראה:

איטי רגיל מהיר

הפעלת הקראה במעבר טאב:

פעיל כבוי

הקראה אוטומטית בכניסה לעמוד:

פעיל כבוי