גודל טקסט: שלום, אורח התחברות לאתר הרשמה לאתר
תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה
כתובתנו: מרכז אזורי הר טוב ד.נ.שמשון 9970000
תוכן

מחלקת הנדסה

אחראית על ביצוע מיזמי הפיתוח של המועצה. אנו פועלים למימוש תקציבי התשתיות שהוקצו על ידי המועצה ועל ידי גורמים ממשלתיים לצורכי פיתוח מבני ציבור, מבני חינוך, מערכות ביוב ותשתיות.

תחומי אחריות המחלקה:

 • הקמת ותחזוק תשתיות ביישובים וברחבי המועצה בהתאם לתוכניות שנתיות.
 • ליווי ההרחבות ביישובים, עד גמר האכלוס.
 • הקמת מבני חינוך: בתי ספר, כיתות, גני ילדים.
 • הקמת מבני ציבור.
 • פיתוח מערכות ביוב לכלל יישובי המועצה.
 • אחזקת מתקני ביוב (מתקני טיהור שפכים, מתקני סניקה).
 • בדיקת תוכניות פיתוח לפני אישורי הוועדה לבניין ערים.

אנחנו מתחייבים !

 • לבדוק תוכניות פיתוח של מתחם או של שטח פרטי הכוללות תשתיות (ביוב, מים, כבישים). הבדיקה תיעשה ביום הפנייה בכל ימי קבלת קהל במועצה.
 • לטפל בפנייה בנוגע למקרי חירום בתחום התשתיות, דוגמת מבנה מסוכן, קיר מסוכן, בורות מסוכנים בכביש, תוך שעתיים מקבלת ההודעה.
 • לפתח תוכניות לתשתיות ומבני ציבור ביישובים.
  ללוות את ההרחבות ביישובי המועצה באופן רציף עד קבלת ההרחבה לאחזקת המועצה.

בעלי תפקידים ופרטים ליצירת קשר:

שם תפקיד טלפון נייד מייל
מחלקת פרוייקטים הנדסאים וקשר עם חק"ל
משה לאון מנהל מחלקת פרוייקטים הנדסיים וקשר עם חק"ל 02-9958831 052-7250831 leonm@m-yehuda.org.il

שפת האתר
מקריא כעת. ביטול הקראה אוטומטית
לחץ על המתג התחתון להפעלה או כיבוי של ההקראה הקולית פתיחת הגדרות הקראה קולית

קול הקראה:

סיוון גלעד

מהירות הקראה:

איטי רגיל מהיר

הפעלת הקראה במעבר טאב:

פעיל כבוי

הקראה אוטומטית בכניסה לעמוד:

פעיל כבוי