מטה יהודה דלג >>
קורס פסיכומטרי לצעירי מטה יהודה
גודל טקסט: שלום, אורח התחברות לאתר הרשמה לאתר
תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה
כתובתנו: מרכז אזורי הר טוב ד.נ.שמשון 9970000
תוכן

אגף הכספים

אגף הכספים הינו הגוף הממונה על ביצוע מדיניות המועצה וניהולה של מערכת הכספים. האגף מורכב משלוש יחידות: לשכת הגזבר, מחלקת תקציבים - הנהלת חשבונות, מחלקת הכנסות - גבייה.

תחומי אחריות האגף:

 • הכנת תקציב המועצה.
 • פיקוח ובקרה על הניצול התקציבי של אגפי המועצה.
 • מתן תמיכה והדרכה בניהול כספי למחלקות במועצה.
 • הכנת דוחות כספיים רבעוניים ושנתיים.
 • הגדלת הכנסות הרשות בכל התחומים.
 • תיאום וקישור מול משרדי הממשלה והמוסדות בכל התחומים הכספיים.

אנחנו מתחייבים !

 • לעמוד ביעדי תקציב המועצה המאושר, תוך התחשבות מתמדת בתושבים ובוועדי היישובים.
 • לעדכן הנחה לתושב על פי החוק (טבלת זכאות מבחן הכנסה) תוך 30 ימי עבודה.
 • ליישם עדכוני ותיקוני שומה בספרי המועצה בהתאם לחוק תוך 60 ימי עבודה. אפשר להגיש ערעור תוך 90 ימי עבודה.
 • לטפל בבקשה לקבלת תעודת מסים עבור רשויות המסים תוך 14 ימי עבודה.
 • לטפל בתלונות של תושבים בנושאים שבתחומי אחריות האגף תוך 14 ימי עבודה.

בעלי תפקידים ופרטים ליצירת קשר:

שם תפקיד טלפון נייד מייל
כספים
שפת האתר
מקריא כעת. ביטול הקראה אוטומטית
לחץ על המתג התחתון להפעלה או כיבוי של ההקראה הקולית פתיחת הגדרות הקראה קולית

קול הקראה:

סיוון גלעד

מהירות הקראה:

איטי רגיל מהיר

הפעלת הקראה במעבר טאב:

פעיל כבוי

הקראה אוטומטית בכניסה לעמוד:

פעיל כבוי