גודל טקסט: שלום, אורח התחברות לאתר הרשמה לאתר
תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה
כתובתנו: מרכז אזורי הר טוב ד.נ.שמשון 9970000
תוכן

מחלקת בטיחות

אחראית על הבטיחות והגיהות של מוסדות החינוך ומבני הציבור במועצה ובאירועים מועצתיים. המחלקה פועלת לקיום הוראות המבטיחות את בטיחות עובדי המועצה.

תחומי אחריות המחלקה:

 • עריכת מבדקי בטיחות בכל מוסדות החינוך ומעקב אחר תיקון הליקויים.
 • עריכת מבדקי בטיחות בגני המשחקים ביישובי המועצה ומעקב אחר תיקון הליקויים.
 • הכנת מפרט בטיחות לכל אירוע מועצתי ואישורו על ידי המשטרה, כיבוי אש ומד"א.
 • הכנת מפרטי בטיחות למוסדות חינוך שבהם מתבצעות עבודות בנייה ושיפוץ בזמן קיום לימודים.
 • הפעלת מערך הכשרות בטיחות לעובדים.
 • קיום מפגשים שנתיים של ועדת הבטיחות, כמחויב על פי חוק.
 • הכנת סקר סיכונים לבנייני המועצה ומעקב אחר תיקון ליקויים.
 • קיום ושמירה על הבטיחות, הגיהות והבריאות של עובדי המועצה.

אנחנו מתחייבים!

 • לקיים ביקורת תקינות למתקני משחקים בגנים ציבוריים ביישובים
 • 3 פעמים בשנה ולהעביר למזכירות היישוב דיווח על הליקויים עד שבוע לאחר הביקורת.
 • לקיים בדיקת תקינות מתקני משחקים במוסדות חינוך פעם בחודש.
 • להכין פעם בשנה דו”ח ליקויים מלא לכל מוסד חינוך במועצה, על פי חוזר מנכ”ל משרד החינוך. לפקח על תיקון הליקויים בשטח.

בעלי תפקידים ופרטים ליצירת קשר:

שם תפקיד טלפון נייד מייל
בטיחות
אבי קינן ממונה בטיחות וגהות 02-9958920 052-7250920 avi_k@m-yehuda.org.il

שפת האתר
מקריא כעת. ביטול הקראה אוטומטית
לחץ על המתג התחתון להפעלה או כיבוי של ההקראה הקולית פתיחת הגדרות הקראה קולית

קול הקראה:

סיוון גלעד

מהירות הקראה:

איטי רגיל מהיר

הפעלת הקראה במעבר טאב:

פעיל כבוי

הקראה אוטומטית בכניסה לעמוד:

פעיל כבוי