גודל טקסט: שלום, אורח התחברות לאתר הרשמה לאתר
תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה
כתובתנו: מרכז אזורי הר טוב ד.נ.שמשון 9970000
תוכן

אמנת השירות

אנו, עובדי המועצה האזורית מטה יהודה, מנהלי האגפים, הנהלת המועצה וראש המועצה, רואים שליחות במתן שירות לתושבי מטה יהודה וליישובי המועצה ובקידום אזור מטה יהודה.
מתוך תחושת שליחות זו אנו
מתחייבים להעמיד את התושב במרכז העשייה.
מתחייבים להעניק שירות מקצועי, אדיב, נגיש ואיכותי.
מתחייבים לפעול לשיפור מתמיד ולהתייעלות.
מתחייבים להקפיד על אתיקה מקצועית ומנהל תקין.
מתחייבים לעשות שימוש מושכל בכל משאבי המועצה.
מתחייבים לקיים שיח מתמיד עם התושבים ולהתאים את שירותי המועצה לצורכי התושבים והיישובים.
כולנו לשירותכם
קבלת קהל אישית אצל ראש המועצה בתיאום טלפוני, שני 16:00-13:00.
קבלת קהל אצל מזכיר המועצה בתיאום טלפוני, חמישי 16:00-13:00.
מענה טלפוני ראשון-חמישי 15:30-8:30.
קבלת קהל שני, חמישי 16:00-9:00.
פנייה בכתב תיענה תוך 14 ימי עבודה.
פנייה בדואר אלקטרוני תיענה תוך 48 שעות.
מוקד שירות 108 פועל 24 שעות ביממה ומרכז פניות תושבים במקרי חירום ובשגרה.
אמנה זו, שאנו חתומים עליה, מייצגת את עיקרי תפישת השירות שלנו. אנו מתחייבים להטמיעה בקרבנו!

שפת האתר
מקריא כעת. ביטול הקראה אוטומטית
לחץ על המתג התחתון להפעלה או כיבוי של ההקראה הקולית פתיחת הגדרות הקראה קולית

קול הקראה:

סיוון גלעד

מהירות הקראה:

איטי רגיל מהיר

הפעלת הקראה במעבר טאב:

פעיל כבוי

הקראה אוטומטית בכניסה לעמוד:

פעיל כבוי