גודל טקסט: שלום, אורח התחברות לאתר הרשמה לאתר
תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה
כתובתנו: מרכז אזורי הר טוב ד.נ.שמשון 9970000
תוכן

תהליך גיבוש אמנת השירות

אמנת השירות המוגשת לכם מסכמת תקופה של פעילות ארגונית רחבה אשר נועדה לבסס תפישת שירות חדשה במועצה ותרבות ארגונית הממוקדת בתושב.
במהלך החודשים האחרונים, עובדי המועצה, המנהלים והנהלת המועצה היו שותפים בתהליך גיבוש האמנה, מתוך מטרה להביא לאיכות ומצוינות בכל תהליכי השירות במועצה.
תהליך הבנייה של אמנת השירות כלל בחינה יסודית של כל שירותי המועצה, והגדרה של רמת שירות באמצעות קביעת מדדי ביצוע ברורים.
התהליך כלל את השלבים הבאים:
הסברה והטמעה של ערכי השירות בהתאם לחזון ראש המועצה, וחיזוק התפישה השירותית בכל יחידות המועצה.
מיפוי השירותים בכל מחלקה ואפיון מדדי הביצוע לכל שירות.
גיבוש נוסח ראשוני לאמנת שירות, המוסכם על כל העובדים.
דיון עם מנהלי אגפים ליצירת תקן אחיד של שירות בכל יחידות המועצה.
אישור הנוסח הסופי על ידי ראש המועצה, הנהלת המועצה ומליאת המועצה.

אמנת השירות גובשה בתהליך משמעותי ורחב, ומעמידה את המועצה האזורית מטה יהודה בשורה אחת עם טובי הארגונים המחויבים, לא רק במילים אלא במעשים, למתן שירות מקצועי, איכותי ויעיל.

שפת האתר
מקריא כעת. ביטול הקראה אוטומטית
לחץ על המתג התחתון להפעלה או כיבוי של ההקראה הקולית פתיחת הגדרות הקראה קולית

קול הקראה:

סיוון גלעד

מהירות הקראה:

איטי רגיל מהיר

הפעלת הקראה במעבר טאב:

פעיל כבוי

הקראה אוטומטית בכניסה לעמוד:

פעיל כבוי