גודל טקסט: שלום, אורח התחברות לאתר הרשמה לאתר
תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה
כתובתנו: מרכז אזורי הר טוב ד.נ.שמשון 9970000
תוכן

המחלקה לתברואה ופיקוח

פועלת בהתמדה לקיים סביבת מגורים נקייה ואיכותית. המחלקה דואגת לפינוי האשפה הביתית, התעשייתית, פינוי למחזור של בקבוקים, נייר וגזם. המחלקה דוגמת מים ואוכפת חוקי עזר.

תחומי אחריות המחלקה:

 • פינוי אשפה ביתית באמצעות קבלן.
 • פינוי אשפה תעשייתית באמצעות עובדי המועצה.
 • פינוי גזם מהיישובים באמצעות קבלן או עובדי המועצה.
 • דגימת מים.
 • פיקוח על חוקי עזר.
 • הדברת יתושים בנחלים.

אנחנו מתחייבים !

 • לפנות את האשפה הביתית לפחות פעמיים בשבוע, סמוך לחג הפסח 3 פעמים בשבוע.
 • כל פנייה בנושא מפגע אשפה תטופל תוך יום עבודה.
 • לפנות אשפה גושית ממקומות ריכוז ביישובים, על פי קריאה, תוך יום עבודה.
 • להחליף את העגלות השבורות, ולספק עגלות לתושבים במחיר מסובסד.
 • לפנות בקבוקים ונייר למחזור פעם בחודש. בכל קריאה על מיכל מלא, המיכל יפונה תוך שבוע.
 • לדגום את מי השתייה פעם בחודש, לבדיקת איכותם.
 • לטפל בהדברת יתושים על ידי פיזור דגים בנחלים.
 • לפקח על הניקיון ביישובים באמצעות פקחים, על פי חוקי עזר למועצה.
 • תלונות על מטרדי ביוב יטופלו ביום הפנייה.
 • תלונות על השלכת גרוטאות ופסולת יטופלו תוך 72 שעות.

בעלי תפקידים ופרטים ליצירת קשר:

שם תפקיד טלפון נייד מייל
פיקוח ותברואה
לוי עזיז מנהל מחלקת תברואה 02-9958613 052-7250613 levi@m-yehuda.org.il
אביגיל נאור מפקחת רשותית 02-9958706 052-7250706 avigailr@m-yehuda.org.il
הגר בן סימון מפקחת רשותית 02-9958709 052-7250709 hagar@m-yehuda.org.il
גל אליהו מפעיל טרקטור 052-7250622
מג'די עוודאללה תברואה - פינוי אשפה 052-7250695
גרשון שרבני תברואה - פינוי גזם 052-7250611
דוד משה תברואה - פינוי גזם 052-7250612
צדוק משה תברואה - פינוי גזם 052-7250699
חנניה נפתלי תברואה-פינוי אשפה 052-7250697
אבו הייכל יצחק תברואה-פינוי אשפה 052-6855370
פראג' עוודאלה תברואה-פינוי אשפה 052-7250708
אמגד אחמד תברואה-פינוי אשפה 052-7250697
גילה כהן מנהלת לשכת מזכיר המועצה ואחראית פניות הציבור 02-9958608 052-7250608 gilac@m-yehuda.org.il
מנשורי יורם תברואה 052-7250910
בועז באטוט מפקח רשותי 02-9958670 052-7250670 boazb@m-yehuda.org.il

שפת האתר
מקריא כעת. ביטול הקראה אוטומטית
לחץ על המתג התחתון להפעלה או כיבוי של ההקראה הקולית פתיחת הגדרות הקראה קולית

קול הקראה:

סיוון גלעד

מהירות הקראה:

איטי רגיל מהיר

הפעלת הקראה במעבר טאב:

פעיל כבוי

הקראה אוטומטית בכניסה לעמוד:

פעיל כבוי