גודל טקסט: שלום, אורח התחברות לאתר הרשמה לאתר
תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה תמונות נופי מטה יהודה
כתובתנו: מרכז אזורי הר טוב ד.נ.שמשון 9970000
תוכן

דברי ראש המועצה

תושבי המועצה היקרים,

מיום כניסתי לתפקיד ראש המועצה העמדתי את איכות השירות לתושב בראש סדר העדיפויות. נושא זה הוא הליבה של פעילות המועצה, ולצורך כך קיימנו סדרת פעילויות ויוזמות.
אמנת השירות המובאת לפניכם היא תוצר של פעילות מקיפה זו. תפקיד אמנת השירות הוא לייצר הבנות בין נותני השירות ומקבלי השירות שמתוכן נוצרת מחויבות ארגונית כלפיכם, תושבי מטה יהודה. מטרתנו היא לפעול לשיפור איכות החיים תוך נאמנות, מסירות ומקצועיות, במגוון התחומים שבהם מעניקה המועצה שירותים לתושבים: חינוך, תרבות, רווחה, ביטחון, איכות הסביבה, תשתיות, ספורט ועוד.
לתפישתי, נותני השירות, שהם עובדי המועצה, חייבים להקפיד בכל מגע עם התושבים הקפדה יתרה על שלושה עקרונות: מקצועיות, אדיבות ויעילות. אמנת השירות מכילה ומדגישה עקרונות אלה בתוכה, ובנוסף מוגדרים בפניכם מדדים כמותיים ואיכותיים לבחינת השירות.
מטרת אמנת השירות ויוזמות נוספות שבהם אנו נוקטים היא להציב את המועצה ועובדיה בשורה אחת עם הארגונים הציבוריים המצטיינים במתן שירות ללקוחות. הצלחת אמנת השירות תלויה גם בכם, התושבים, במתן משוב, בסבלנות ובסובלנות ובמיוחד בגישה חיובית ובונה.
אני גאה להגיש לכם את אמנת השירות ובכוונתי להקפיד שכל הכתוב בתוכה ימומש.


משה דדון
ראש המועצה האזורית מטה יהודה

שפת האתר
מקריא כעת. ביטול הקראה אוטומטית
לחץ על המתג התחתון להפעלה או כיבוי של ההקראה הקולית פתיחת הגדרות הקראה קולית

קול הקראה:

סיוון גלעד

מהירות הקראה:

איטי רגיל מהיר

הפעלת הקראה במעבר טאב:

פעיל כבוי

הקראה אוטומטית בכניסה לעמוד:

פעיל כבוי