מטה יהודה דלג >>
קורס פסיכומטרי לצעירי מטה יהודה
גודל טקסט: שלום, אורח התחברות לאתר הרשמה לאתר
תוכן

ארכיון חדשות

[07/05/2017] הנחיות כיבוי אש לל"ג בעומר הרשות הארצית לכבאות והצלה


מיקום המדורה
 

 • מדורה תודלק בשטח נקי, פתוח, המרוחק מחומרים דליקים, מתקנים, תשתיות ומבנים (בעדיפות לשטח חולי).
 • בהדלקת המדורה, חובה לשמור על המרחקים הבאים מגורמי הסיכון: 
 • לפחות 150 מטר בין המדורה ליער או חורש וצמחייה.
 • לפחות 40 מטר בין המדורה למתקני גז ודלק.
 • לפחות 20 מטר בין המדורה לקווי חשמל וטלפון.
 • לפחות 20 מטר בין המדורה למבנה. 
 • לפחות 4 מטר בין מדורה אחת למדורה אחרת. 

 


הדלקת המדורה 
 

 • מדורה תודלק אך ורק על ידי אדם מבוגר, או בן 16 לפחות, שישמש כאחראי לקיום הוראות הבטיחות ולכיבויה המלא של המדורה.
 • בסיס המדורה לא יעלה על קוטר של 4 מטר וגובהה מהקרקע לא יעלה על 3 מטר.
 • חומר הבעירה במדורה יהיה עץ יבש, חלקיו ותוצריו בלבד.
 • ההדלקה תתבצע אך ורק על ידי גפרור וניירות או חומרי בעירה מוצקים.
 • אין להדליק באמצעות נוזל כימיקלי כגון דלק או נפט.
 • יש להדליק עם כיוון הרוח וממרחק בטחון כאשר הפנים מרוחקות.
 • מומלץ להדליק עם בגדים ארוכים ונעלים סגורות.
 • יש להרחיק ילדים בזמן ההדלקה.
 • יש להרחיק כל חומר או נוזל דליק (מיכלי דלק וגז, תרסיסים, מציתים וכו') מסביבת המדורה.
 • אין להדליק מדורה אם אין בקרבתה מים, חול או אמצעי כיבוי אחר​.

 


השהייה בסמוך לאש 
 

 • בלווית ופיקוח אדם מבוגר ואחראי או בן 16 לפחות.
 • מומלץ לתחם באבנים כדי למנוע מילדים להתקרב לאש.
 • מומלץ לנעול נעלים סגורות וללבוש מכנס ארוך (בשל גיצים(.
 • מומלץ כי הישיבה או העמידה יהיו במרחק סביר מקרינת החום ועם כיוון הרוח (בשל עשן וגיצים(.
 • אין לשחק באש ולקפוץ מעליה.
 • אין להשליך תרסיסים מלאים או ריקים, חזיזים וקליעים למדורה.
 • יש לשמור על הבעירה מבוקרת ולחדשה בהדרגה, כשהוספת עצים וקרשים תיעשה בזהירות מרבית.
 • אין לשפוך נוזל דליק אל עבר האש הבוערת.
 • יש להרחיק ילדים מקרבת האש (קרינת החום גורמת נזקים(.
 • אין לגעת במוליכי חום שבאים במגע עם האש (סכנת כוויה(.
 • אין לישון בסמוך למדורה או להשאיר את המדורה ללא השגחה.

 


כיבוי המדורה ועזיבת המקום 
 

 • אין להשאיר מדורה דולקת ללא השגחה.
 • יש לוודא כיבוי מוחלט של האש ולקרר באמצעות מים.
 • יש לכסות היטב בחול למניעת ליבוי מחודש של גיצים לא כבויים.
 • לאחר כיבוי האש, יש להמתין 15 דקות לפחות כדי לוודא שהאש לא נדלקת מחדש. 

 

***במקרה של שריפה פעלו מיד לכיבויה ובמקביל, התקשרו 102 למכבי האש***

שפת האתר
מקריא כעת. ביטול הקראה אוטומטית
לחץ על המתג התחתון להפעלה או כיבוי של ההקראה הקולית פתיחת הגדרות הקראה קולית

קול הקראה:

סיוון גלעד

מהירות הקראה:

איטי רגיל מהיר

הפעלת הקראה במעבר טאב:

פעיל כבוי

הקראה אוטומטית בכניסה לעמוד:

פעיל כבוי